Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Begär återbetalning för köp av mobilappar

Om du har köpt din produkt eller prenumeration från din mobilappbutik måste din återbetalningsbegäran hanteras via Apple App Store eller Google Play. Du måste säga upp din prenumeration och skicka in en begäran om återbetalning via den mobilappbutik där du köpte produkten eller prenumerationen. För mer information om återbetalning av appbutik, använd länkarna nedan:

Mer information