GoDaddy Hjälp

Anslut Instagram-konto till Facebook-sida

Anslut ditt Instagram-företagskonto till din företagssida på Facebook så att du kan ansluta din Websites + Marketing till Instagram. När de har anslutits kan du lägga till ett Instagram-flöde på din webbplats eller skapa ett Instagram-inlägg från din Kontrollpanel.

Krävs: Innan du börjar behöver du ett Instagram-företagskonto. Personliga konton och skaparkonton kan inte länkas till en Facebook-företagssida.

Du kan välja att ansluta genom Instagram på din mobilapp eller genom Facebook i en webbläsare.

Ansluta genom Instagram:

 1. På din profilsida väljer du Hamburgerknappen i Instagram-appen i det övre högra hörnet.
 2. Välj Inställningar och sedan Företag.
  Obs! Om det inte finns något alternativ för företag i inställningsmenyn innebär detta att du inte har konfigurerats som ett företagskonto. Lägg några minuter på att konvertera ditt personliga konto till ett företagskonto.
 3. Välj Anslut till en Facebook-sida.
 4. Välj din Facebook-företagssida eller skapa en ny.

Ansluta genom Facebook:

 1. Välj flikalternativet som matchar den nuvarande upplevelsen på din Facebook-sida.
  1. Logga in på ditt Facebook-konto.
  2. Välj din profilbild i det övre högra hörnet.
  3. Växla till din företagssida genom att välja profilbilden.
  4. När du har växlat över till din företagssida väljer du profilbilden i det övre högra hörnet.
  5. Välj Inställningar och integritet och därefter Inställningar.
  6. Välj Länkade konton.
  7. I fältet på vänster sida väljer du Instagram.
  8. Välj Anslut konto.
  9. Välj Anslut.
  10. Aktivera eller inaktivera reglaget om du vill tillåta åtkomst till Instagram-meddelanden i Facebook-inkorgen.
  11. Välj Bekräfta.
  12. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Instagram-företagskonto och välj Logga in.
  13. Välj Klar .
  1. Logga in på ditt Facebook-konto.
  2. I fältet på vänster sida väljer du Sidor och väljer därefter din företagssida.
  3. I fältet på vänster sida väljer du Inställningar under Hantera sida.
  4. I menyn Sidoinställningar väljer du Instagram.
  5. Välj Anslut konto.
  6. Välj Anslut.
  7. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Instagram-företagskonto och välj Logga in.
  8. Välj Klar .

Relaterat steg

Mer information