|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

NGINX: Generate CSRs (Certificate Signing Requests)

Innan du kan begära ett SSL måste du skapa en begäran om certifikatsignering (CSR) från din server. När du har skapat din CSR, kopiera och klistra in den i CSR-fältet på sidan för begäran om SSL-certifikat.

Så genererar du NGINX CSR

 1. Anslut till din server via SSH (mer information).
 2. Kör följande kommando:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ditt domännamn.key -out ditt domännamn.csr

  Ersätt ditt domännamn med domännamnet du säkrar. Om ditt domännamn till exempel är exempel.com skriver du exempel.key och exempel.csr.

 3. Ange nödvändig information:
  Fält Vad man ska ange...
  Allmänt namn Det fullständigt kvalificerade domännamnet, eller URL-adressen, som du vill säkra.
  Om du begär ett jokerteckencertifikat lägger du till en asterisk (*) till vänster om namnet där du vill använda ett jokertecken, till exempel *.exempel.com.
  Organisation Det juridiskt registrerade namnet på ditt företag. Om du registrerar dig som en enskild person ska du skriva in namnet på den som begär certifikatet.
  Organisationsenhet Om tillämpligt, ange bifirmans namn.
  Stad eller ort Namnet på staden där din organisation är registrerad/finns. Förkorta inte.
  Stat/provins Namnet på staten eller provinsen där din organisation finns. Förkorta inte.
  Land Landskoden för landet där din organisation är juridiskt registrerad – anges med två bokstäver enligt ISO-formatet.
  Lösenfras (Valfri): Ett lösenord för SSL. Om du lämnar det här fältet tomt finns det inget lösenord för SSL, vilket kan göra att du utsätts för ytterligare risker.
 4. Öppna certifikatsigneringsbegäran i en textredigerare och kopiera all text.
 5. Klistra in hela begäran om certifikatsignering i området för SSL-begäran på ditt konto.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.