Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Installera ett Let's Encrypt-certifikat på ditt Linux-värdtjänstkonto

Let's Encrypt är en säkerhetstjänst från tredje part som erbjuder gratis SSL-certifikat. Användning av SSL (Secure Socket Layer) garanterar en säker anslutning när kunder besöker din webbplats. Du kan använda ett Let's Encrypt-certifikat på ditt Linux-värdtjänstkonto för GoDaddy, men du behöver konfigurera SSL-certifikatet manuellt.

Varning: Let's Encrypt-certifikat är bara giltiga i 90 dagar. GoDaddy har inte stöd för automatisk installation på Linux-värdtjänstkonton, så du behöver upprepa den här processen var 90:e dag, annars kommer din webbplats att visa ett säkerhetsfel.
  1. ‌Skapa din begäran om certifikatsignering (CSR). Let's Encrypt rekommenderar att du skapar ditt certifikat via Certbot men det här stöds inte på GoDaddys cPanel Linux-värdtjänst. Istället måste du använda en tredjepartsklient för att skapa ditt Let's Encrypt-certifikat. GoDaddy och Let’s Encrypt varken kontrollerar eller styr de här tredjepartsklienterna och kan inte garanterar deras säkerhet och pålitlighet. Du kan hitta en lista över tillgängliga alternativ under avsnittet Webbläsare.
  2. Verifiera domän – Du måste visa att du äger din domän genom en verifieringsprocess. Den tredjepartsklient du använder för att skapa certifikatet kommer att visa olika sätt du kan verifiera domänen på – vi rekommenderar att du väljer filuppladdningsverifiering eller DNS-uppdatering.
  3. Installera ditt certifikat och privata nyckel i cPanel.
  4. Förnya ditt certifikat var 90:e dag – ett Let’s Encrypt-certifikat är bara giltigt i 90 dagar, så du behöver skapa ett nytt certifikat innan det gamla löper ut.

Obs! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.

Mer information