GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Arbeta med betalningshistorikrapporter i CashParking

I ditt CashParking®-konto kan du visa, skriva ut och exportera betalningshistorikrapporter, som innehåller betalningsinformationen för dina betalningsmottagarkonton. För mer information om CashParking-betalningsmottagarkonton, seLänka betalningsmottagare till mitt CashParking-konto .

OBS! Rapporter om betalningshistorik är inte tillgängliga för provisioner som betalats före november 2009.

Visar rapporter för betalningshistorik

På sidan Betalningshistorik kan du skapa anpassade rapporter som innehåller provisioner för betalningsmottagare och de datumintervall du väljer.

Så här visar du rapporter om betalningshistorik

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på CashParking .
 3. Klicka på Hantera bredvid det konto du vill använda.
 4. Gå till fliken Betalningshistorik.
 5. Från betalningsmottagaren väljer du det betalningsmottagarkonto som du vill visa betalningshistoriken för eller väljer Alla betalningsmottagare för att visa betalningshistoriken för alla betalningsmottagarkonton.
 6. Välj något av följande i For:
  • Alla - Visar betalningshistoriken från november 2009 till nu.
  • Anpassad - Visar betalningshistoriken för ett anpassat datumintervall.

   Obs! Betalningsdatumintervall fönster klickar du på datumfälten eller kalender ikoner för att välja ett startdatum och slutdatum, och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också klicka på datumfältet till höger om For- listan för att välja ett anpassat datumintervall.

  • Den här månaden - Visar betalningshistoriken för den aktuella kalendermånaden.
  • Detta kvartal - Visar betalningshistoriken för det aktuella kvartalet.
  • I år - Visar betalningshistoriken för det aktuella året.
 7. Klicka på Visa rapport . Rapporten Betalningshistorik visas.

Förstå rapporter om betalningshistorik

I betalningshistorikrapporterna visas följande information för varje provision:

 • Betalningsdatum - Det datum då du fick provisionen
 • Transaktionsnummer - Transaktionsnumret för provisionen
 • Betalningstyp - Betalningssättet du har fått: check, EFT (elektronisk överföring av pengar) eller PayPal®
 • Betalningsbelopp - Provisionen du fått i dollar

OBS! Du kan klicka på rubriken för valfri kolumn för att ändra på ordningen på uppgifterna. I kolumnen Betalningsdatum visas exempelvis den senaste betalningen först. Klicka på Betalningsdatum för att visa den äldsta betalningen först.

Skriva ut betalningshistorikrapporter

När du har sökt efter specifika provisiondata kan du skriva ut din betalningshistorikrapport för bokföring eller för referensändamål.

Så här skriver du ut betalningshistorikrapporter

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på CashParking .
 3. Klicka på Hantera bredvid det konto du vill använda.
 4. Gå till fliken Betalningshistorik.
 5. Sök efter uppgiftsdata du vill exportera. Mer information finns i avsnittet Visa rapporter över betalningshistorik ovan.
 6. Klicka på Skriv ut .

Exporterar rapporter för betalningshistorik

När du har sökt efter specifika provisiondata kan du exportera din betalningshistorikrapport för bokföring eller för referensändamål. Du exporterar filer i .csv-format.

Så här exporterar du betalningshistorikrapporter

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på CashParking .
 3. Klicka på Hantera bredvid det konto du vill använda.
 4. Gå till fliken Betalningshistorik.
 5. Sök efter uppgiftsdata du vill exportera. Mer information finns i avsnittet Visa rapporter över betalningshistorik ovan.
 6. Klicka på Exportera .
 7. Spara .csv-filen på den plats du väljer.