Med ett SSL-certifikat visar du världen att din webbplats är äkta och säker att besöka. SSL-certifikat skapar en säker anslutning så att kunder kan surfa, handla och dela sina uppgifter (som kreditkortsuppgifter och adresser) på din webbplats.

För webbplatser som inte har något certifikat visas varningen ”Ej säker” i populära webbläsare som Chrome, Firefox och Safari när användarna besöker dem, och 98 %* av dessa lämnar sidan omedelbart när de ser varningen.

Förstå SSL-kontrollen.

Efter att du har angett webbplatsens adress kommer säkerhetsstatusen att hämtas och inordnas under en av följande statusar:

Säker

Den här webbplatsen är säker t.o.m. 23 juni 2021.

Ogiltig webbadress

Fel
går inte att åtgärda.

Ej säker (inget certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker.

Inget certifikat hittades.

Ej säker (ogiltigt certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker
Ogiltigt certifikat.

Förstå skillnaden mellan SSL-certifikat.

Domänverifiering (DV)

  • Bäst för bloggar och sociala webbplatser.
  • Bekräftar domänägarskap.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet intill webbadressen.

Organisationsverifiering (OV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och organisation.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet intill webbadressen.

Utökad verifiering (EV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och använder den högsta autentiseringsnivån för företag.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet och företagsnamnet i grön text för att visa att det är äkta.

Välj certifikat.

Du kan också låta oss ta hand om det via vår hanterade SSL-tjänst. Vi installerar SSL-certifikatet, fixar omdirigeringsfel och förnyar certifikatet innan det upphör att gälla.

Välj ett SSL-certifikat Läs mer om hanterad SSL