Med ett SSL-certifikat visar du världen att din webbplats är äkta och säker att besöka. SSL-certifikat skapar en säker anslutning så att kunder kan surfa, handla och dela sina uppgifter (som kreditkortsuppgifter och adresser) på din webbplats.

För webbplatser som inte har något certifikat visas varningen ”Ej säker” i populära webbläsare som Chrome, Firefox och Safari när användarna besöker dem, och 98 %* av dessa lämnar sidan omedelbart när de ser varningen.

feat-ssl-checker-trust-indicator

Förstå SSL-kontrollen.

Efter att du har angett webbplatsens adress kommer säkerhetsstatusen att hämtas och inordnas under en av följande statusar:

Säker

Den här webbplatsen är säker t.o.m. 23 juni 2026.

Ogiltig webbadress

Fel. Det går inte att åtgärda.

Ej säker (inget certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker. Inget certifikat hittades.

Ej säker (ogiltigt certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker Ogiltigt certifikat.

Förstå skillnaden mellan SSL-certifikat.

Domänverifiering (DV)

  • Bäst för bloggar och sociala webbplatser.
  • Bekräftar domänägarskap.
  • Visar en tillitsindikator för att signalera autenticitet.

Organisationsverifiering (OV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och organisation.
  • Visar en tillitsindikator för att signalera autenticitet.

Utökad verifiering (EV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och använder den högsta autentiseringsnivån för företag.
  • Visar en tillitsindikator för att signalera autenticitet.

Välj certifikat.

Du kan också låta oss ta hand om det via vår hanterade SSL-tjänst. Vi installerar SSL-certifikatet, fixar omdirigeringsfel och förnyar ditt certifikat innan det upphör att gälla.