Med ett SSL-certifikat visar du världen att din webbplats är äkta och säker att besöka. SSL-certifikat skapar en säker anslutning så att kunder kan surfa, handla och dela sina uppgifter (som kreditkortsuppgifter och adresser) på din webbplats.

För webbplatser som inte har något certifikat visas varningen ”Ej säker” i populära webbläsare som Chrome, Firefox och Safari när användarna besöker dem, och 98 %* av dessa lämnar sidan omedelbart när de ser varningen.

Förstå SSL-kontrollen.

Efter att du har angett webbplatsens adress kommer säkerhetsstatusen att hämtas och inordnas under en av följande statusar:

Säker

Den här webbplatsen är säker t.o.m. 23 juni 2021.

Ogiltig webbadress

Fel
går inte att åtgärda.

Ej säker (inget certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker.

Inget certifikat hittades.

Ej säker (ogiltigt certifikat)

Den här webbplatsen är flaggad som Ej säker
Ogiltigt certifikat.

Förstå skillnaden mellan SSL-certifikat.

Domänverifiering (DV)

  • Bäst för bloggar och sociala webbplatser.
  • Bekräftar domänägarskap.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet intill webbadressen.

Organisationsverifiering (OV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och organisation.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet intill webbadressen.

Utökad verifiering (EV)

  • Bäst för företag och ideella föreningar.
  • Bekräftar domänägarskap och använder den högsta autentiseringsnivån för företag.
  • Visar hänglåssymbolen för säkerhet och företagsnamnet i grön text för att visa att det är äkta.

Välj certifikat.

Du kan också låta oss ta hand om det via vår hanterade SSL-tjänst. Vi installerar SSL-certifikatet, fixar omdirigeringsfel och förnyar certifikatet innan det upphör att gälla.

Läs om hur viktigt det är med SSL-certifikat.

Du bör även, antingen före eller efter SSL-certifikattestet, titta på relevanta ämnen och användbar information om allt som gäller SSL-certifikat på vår GoDaddy-blogg. Vår mål är ju faktiskt att hjälpa dig att skapa den värld du vill ha.

* CA Security Council-studie.