Vanliga frågor

 • Erbjuder ni säkerhetskopiering?

  Ja, vi erbjuder två sätt att skydda mot dataförlust: skärmbilder och säkerhetskopior. Skärmbilder kan göras när som helst medan automatiska säkerhetskopieringar körs varannan dag.
 • Har ni en API?

  Ja, vår API gör det möjligt för dig att skapa och förstöra molnservrar samt replikera kontrollpanelens alla funktioner.
 • Är en brandvägg aktiverad som standard?

  Nej, men vi uppmuntrar våra användare att aktivera en när deras molnserver är konfigurerad.
 • Ger ni åtkomst till konsolen?

  Ja, vi erbjuder åtkomst till konsolen via en SPICE-konsol (SPICE-HTML5-widget).
 • Vilken typ av virtualisering använder ni?

  Vi använder KVM (Kernel-baserad Virtual Machine).
 • Vilka processormodeller körs GoDaddy-molnservrar på?

  Intel Hexcore-processorer.
 • Erbjuder ni Windows-servrar?

  Inte just nu, men vi planerar att göra det snart. Vi erbjuder Windows-servrar på våra VPS- och dedikerade serverprogram.
 • Vilken typ av filsystemformat använder ni?

  Vi använder LVM och QCOW i vårt datacenter i USA.
 • Vilken processorhastighet har min GoDaddy-molnserver?

  Vi använder Intel Hexcore-processorer av serverkvalitet mellan 2,0 GHz och 3,0 GHz. Kör nedanstående kommando i kommandoraden för att visa processorns klockhastighet och annan information.

  cat /proc/cpuinfo

 • Kan jag välja ett anpassat program med större CPU-, RAM-, disk- eller SSD-utrymme?

  Just nu går det inte att skapa anpassade program där resurserna kan ökas oberoende av varandra. Det innebär att vi just nu inte kan lägga till extra SSD- eller diskutrymme till ett program.

  Storlekarna vi tillhandahåller har en logisk koppling mellan resurserna och ger oss det effektivaste sättet att distribuera virtuella maskiner på serverdelen.

 • Kan jag begära en ny funktion?

  Absolut! Vi vill veta mer. Skicka in begäran om och förslag på funktioner till vår User Voice-webbplats: @devfeedback.uservoice.com.
 • Hur fungerar priserna och faktureringen?

  Faktureringsperioden startar när du har driftsatt din molnserver. Timfakturering baserad på användning räknas samman fram till den månadsgräns som gäller för din specifika molnserver. Din faktureringsinformation sparas i våra register. Du kommer att debiteras automatiskt varje månad tills du raderar din molnserver.
 • Finns det några extra avgifter för installation av appar?

  Nej. Alla våra appar är tillgängliga utan några extra avgifter. Du betalar endast för datorn som du använder med vår löpande fakturering.