GoDaddy

AVTAL FÖR VÄRDTJÄNSTERSenast reviderad: 4 April 2019

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Vi erbjuder olika slags värdtjänster och supportpaket:

Värdtjänster för webbhotell. Värdtjänstplaner för webbhotell i en eller flera servrar. Du delar resurser med många kunder på samma servrar, men din webbplats får en unik adress (DNS).

Webbhotell för företag. Hanterade värdtjänstplaner ger dig alla fördelar med att ha en egen VPS-server eller Dedikerad Server, men vi hanterar servern åt dig inklusive konfiguration av kontrollpanelen, uppdateringsperioder och säkerhetskopieringar.
GoDaddy Reseller Hosting. GoDaddy Reseller Hosting kombinerar värdtjänstplaner för Webbhotell för företag med integrerade licenslösningar för webbvärd-hanterare (WHMCS), vilket ger dig möjlighet att sälja, konfigurera och hantera både värdkonton och domäner, fakturera och ta emot betalningar, samt följa upp kommunikations- och supportproblem med dina kunder.
Värdtjänster för hanterade WordPress-bloggar
. Värdtjänstplaner för hanterade WordPress-bloggar ger dig en effektiv och optimerad upplevelse för att bygga och hantera WordPress-webbplatser. Vi tar hand om de grundläggande administrativa uppgifterna, inklusive installation av WordPress, automatiserade dagliga säkerhetskopieringar, nödvändiga WordPress-uppdateringar och cachelagring på servernivå.
Virtuell privat server (VPS). VPS-paket placerar din webbplats i en server som du delar med andra kunder, men du har fullständig kontroll över ditt serverutrymme och den fullständiga konfigurationen av din virtuella förekomst på servern. Du har administratörsåtkomst (rot) och en dedikerad IP-adress.
Dedikerad server. Dedikerade serverpaket reserverar en hel server exklusivt för ditt konto och för dig att använda. Du har ensamrätt till serverns bandbredd, minne och lagringsutrymme och serverns prestanda påverkas inte av trafik och andra kunders användningsaktiviteter.
WP Premiumsupport. WP Premium Support-paket tillhandahåller uppgiftskrediter varje månad. De kan användas till att få hjälp av en av våra experter inom något att följande områden på din WordPress-webbplats: temahantering, WordPress-utveckling, databashantering, webbplatsutvärdering och administrativa uppdateringar. Dessa paket ger support på alla erbjudna värdtjänstplaner från samt värdtjänster hos tredje part.GoDaddy
Hanterad support. Hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som tillhandahåller rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och Plesk eller cPanel. Vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopieringar. Ytterligare konfigurationer och installationer kan utföras mot en extra avgift.
Fullständigt hanterad support. Fullständigt hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som ger dig möjlighet att aktivera rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopiering. Ytterligare experttjänster ingår i prenumerationen.
Värdtjänster Premium support/Experttjänster
. Värdtjänster Premium support/Experttjänster (”Experttjänster”) är ytterligare anpassade supporttjänster som är tillgängliga mot en fastställd avgift. De här Experttjänsterna kan erbjuda hjälp om du har behov av en erfaren serveradministratör för komplicerade uppgifter, inklusive att: optimera databaser, konfigurera brandväggar eller flytta innehåll.
Säkerhetskopiering av värdtjänster. Säkerhetskopiering och återställning av värdtjänster sparar alla dina webbplatsfiler i molnet en gång om dagen. De här tjänsterna för säkerhetskopiering och återställning finns i värdtjänstplaner för webbplatser och kan även finnas i våra andra värdtjänstpaket till en extra kostnad.

Vi erbjuder olika slags värdtjänster och supportpaket:

Värdtjänster för webbhotell. Värdtjänstplaner för webbhotell i en eller flera servrar. Du delar resurser med många kunder på samma servrar, men din webbplats får en unik adress (DNS).

Webbhotell för företag. Hanterade värdtjänstplaner ger dig alla fördelar med att ha en egen VPS-server eller Dedikerad Server, men vi hanterar servern åt dig inklusive konfiguration av kontrollpanelen, uppdateringsperioder och säkerhetskopieringar.
Värdtjänster för hanterade WordPress-bloggar. Värdtjänstplaner för hanterade WordPress-bloggar ger dig en effektiv och optimerad upplevelse för att bygga och hantera WordPress-webbplatser. Vi tar hand om de grundläggande administrativa uppgifterna, inklusive installation av WordPress, automatiserade dagliga säkerhetskopieringar,nödvändiga WordPress-uppdateringar och cachelagring på servernivå.
Virtuell privat server (VPS)
. VPS-paket placerar din webbplats i en server som du delar med andra kunder, men du har fullständig kontroll över ditt serverutrymme och den fullständiga konfigurationen av din virtuella förekomst på servern. Du har administratörsåtkomst (rot) och en dedikerad IP-adress.
Dedikerad server. Dedikerade serverpaket reserverar en hel server exklusivt för ditt konto och för dig att använda. Du har ensamrätt till serverns bandbredd, minne och lagringsutrymme och serverns prestanda påverkas inte av trafik och andra kunders användningsaktiviteter.
WP Premiumsupport. WP Premium Support-paket tillhandahåller uppgiftskrediter varje månad. De kan användas till att få hjälp av en av våra experter inom något att följande områden på din WordPress-webbplats: temahantering, WordPress-utveckling, databashantering, webbplatsutvärdering och administrativa uppdateringar. Dessa paket ger support på alla erbjudna värdtjänstplaner från GoDaddy samt värdtjänster hos tredje part.
Hanterad support. Hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som tillhandahåller rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och Plesk eller cPanel. Vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopieringar. Ytterligare konfigurationer och installationer kan utföras mot en extra avgift.
Fullständigt hanterad support. Fullständigt hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som ger dig möjlighet att aktivera rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopiering. Ytterligare experttjänster ingår i prenumerationen.
Värdtjänster Premium support/Experttjänster. Värdtjänster Premium support/Experttjänster (”Experttjänster”) är ytterligare anpassade supporttjänster som är tillgängliga mot en fastställd avgift. De här Experttjänsterna kan erbjuda hjälp om du har behov av en erfaren serveradministratör för komplicerade uppgifter, inklusive att: optimera databaser, konfigurera brandväggar eller flytta innehåll.
Säkerhetskopiering av värdtjänster
. Säkerhetskopiering och återställning av värdtjänster sparar alla dina webbplatsfiler i molnet en gång om dagen. De här tjänsterna för säkerhetskopiering och återställning finns i värdtjänstplaner för webbplatser och kan även finnas i våra andra värdtjänstpaket till en extra kostnad.


2. UPPSÄGNING AV KONTO; BEGRÄNSNINGAR

Migrering av servrar. Du bekräftar och godkänner att vi som ett led i vår verksamhet kan behöva migrera våra servrar. Därmed kan du tilldelas ett annat IP-nummer, även om du har en dedikerad IP-adress. Vi garanterar inte att du får behålla de IP-adresser du fått.

Uppsägning av värdtjänsterna. Du bekräftar och godkänner att du, när giltighetstiden för dina värdtjänster går ut eller när de sägs upp, måste avstå från att använda värdtjänsterna och IP-adresserna och servernamnen som tilldelats dig i samband med värdtjänsterna, inklusive omdirigering av domännamnssystemet (”DNS”) för domännamnen från våra servrar. Innan uppsägningen av värdtjänsterna träder i kraft ansvarar du för att flytta ditt webbplats- eller serverinnehåll från våra servrar. Vi kommer inte att överföra eller lägga upp ditt webbplats- eller serverinnehåll via FTP till en annan leverantör. Om du inte lyckas flytta ditt webbplats- eller serverinnehåll från våra servrar före uppsägningen kommer allt innehåll som berörs att tas bort och vi kommer inte att kunna tillhandahålla någon kopia av innehållet.

Kostnadsfria produktkrediter. Vid uppsägning av värdtjänsterna kommer alla gratisprodukter som tillhandahålls som en del av värdtjänsterna att annulleras eller återkallas.

Viktigt meddelande beträffande licensierade bilder vid migrering eller export (i tillämpliga fall)
. I enlighet med övriga tillämpliga licenser och villkor är bilder tillgängliga och licensierade för användning avsedda enbart för GoDaddy webbhotellkunder och är föremål för tredje parts användarvillkor gällande immateriella rättigheter och licensieringsrestriktioner. I den utsträckning du vill exportera eller migrera din värdbaserade produkt eller tjänst till en annan tjänsteleverantör (om alternativet finns), är det endast ditt ansvar att säkerställa din fortsatta rätt att använda de bilder som utgör en del av produkten eller tjänsten, och du bekräftar och godkänner att GoDaddy inte garanterar och inte ansvarar för eventuella anspråk som härrör från din fortsatta användning av bilderna efter migreringen och/eller uppsägningen av produkten eller tjänsten (det som inträffar först).

Lagringskapacitet. Den totala användbara lagringskapaciteten för dina värdtjänster kan skilja sig från den angivna kapaciteten eftersom en del av utrymmet är reserverat för operativsystemet, systemfiler och andra stödfiler.


3. DINA SKYLDIGHETER, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

Motivering. Du bekräftar och godkänner att vi har rätt att begära motivering gällande din användning av värdtjänsterna, i synnerhet ditt köp av IP-adresser, och du har skyldighet att tillhandahålla all rimlig information som vi efterfrågar vid sådan begäran. I samband med sådant köp bekräftar och godkänner du att ditt namn och motivering kan komma att läggas in i vissa register inklusive, men inte begränsat till, det amerikanska registret för internetnummer, i enlighet med policyer som utfärdats av alla sådana register och sådan information kan visas offentligt i Whois-databasen.

Otillåtna aktiviteter och andra hot. Du bekräftar och godkänner att du inte får använda våra servrar och din webbplats som källa, mellanhand, svar till-adress eller destinationsadress för e-postbomber, överbelastningsattacker med internetpaket, korrupta paket, DoS-attacker eller andra otillåtna aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk eller kan skada systemen, eller orsaka ett avbrott i tjänsterna hos, GoDaddy, våra kunder, eller tredje part. Att serverhackning eller annat säkerhetsintrång är förbjudet och vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatser som innehåller information om hackning eller länkar till sådan information. Du får inte använda din webbplats som en anonym gateway. Vi förbjuder användning av programvara eller skript som körs på våra servrar och som gör att servern belastas på en högre nivå än som vi anser vara rimligt. Du godkänner att vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent ta bort din webbplats från våra servrar om du bryter mot detta serviceavtal och/eller om det förekommer aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk. Du bekräftar och godkänner att alla webbplatser som är kopplade till ditt värdtjänstkonto kan tas bort om en webbplats bryter mot detta tjänsteavtal. Du bekräftar dessutom och godkänner att GoDaddy förbehåller sig rätten att genomsöka ditt konto efter skadligt innehåll (t.ex. skadlig kod) och att om något sådant innehåll upptäcks kan det av säkerhetsskäl tas bort efter GoDaddys eget gottfinnande.

Utöver de allmänna förhållningsregler som anges i våra allmänna användningsvillkor samtycker du till att inte ägna dig åt någon oacceptabel användning av värdtjänsterna, vilket inkluderar, utan begränsning, användning av värdtjänsterna för att: (1) försöka vilseleda en person vad gäller identiteten, källan eller ursprunget för kommunikationen; (2) störa, hindra eller försöka få obehörig åtkomst till datorsystem, servrar, nätverk eller konton som du inte har behörighet till eller på en nivå som överskrider din behörighet, eller (3) använda din server som ett ”öppet relä” eller för någon av ovanstående syften.

Vi förbjuder användningen av offentliga omvända DNS-tjänster på någon av våra servrar. Alla omvända DNS-servrar måste skyddas för att endast tillåta intern nätverksåtkomst eller en begränsad uppsättning IP-adresser. Vi söker aktivt efter offentliga DNS-tjänster och förbehåller oss rätten att ta bort servar från nätverket om de bryter mot denna restriktion.

Lagring och säkerhet. Du ansvarar själv för att vidta åtgärder för att: (1) förhindra eventuell förlust av eller skada av ditt webbplats- eller serverinnehåll, (2) skapa oberoende säkerhetskopior av webbplats- eller serverinnehållet och (3) se till att säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplats- eller serverinnehåll överförs via eller lagras på våra servrar.

Våra servrar är inte ett arkiv och vi har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Värdtjänsterna är inte avsedda att tillhandahålla en PCI- (Payment Card Industry) eller HIPAA-kompatibel miljö (Health Insurance Portability and Accountability Act) och ska därför inte användas eller anses vara en. Du ska inte använda tjänsten på något sätt, efter vårt eget gottfinnande, som försämrar funktionen eller driften av våra tjänster eller vår utrustning. Som ett exempel och inte som en begränsning får du inte använda tjänsterna som: (1) en förvaringsplats eller ett instrument för att placera eller spara arkiverade filer och/eller (2) placera eller spara material som kan hämtas via andra webbplatser. Du bekräftar och godkänner att vi har rätt att utföra en rättslig undersökning om din server eller ditt konto skulle komprometteras på något sätt.

Webbplats-/serverinnehåll
. Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbplats eller server och alla filer, sidor, data, arbeten, information och/eller material som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbplats eller server inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Du bekräftar och godkänner att vår supportpersonal under tiden vi tillhandahåller teknisk support kan behöva modifiera, ändra eller ta bort innehåll i din värdbaserade produkt. Ditt webbplats- eller serverinnehåll ska även innehålla eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med tjänsterna.

Om åtkomst till en tredje parts webbplats för värdtjänster krävs för att tillhandahålla någon Tjänst, utfäster och garanterar du att du är behörig att tillhandahålla oss åtkomst till tredje partens värdtjänstkonto med anledning av detta serviceavtals syften. Du godkänner att du ensam har kontraktsenliga och alla övriga juridiska rättigheter eller förvaltningsrättigheter relaterade till ditt konto för värdtjänster hos tredje part.

Om du begär att vi ska installera programvara från tredje part (såsom definieras nedan) som inte tillhandahålls som en del av värdtjänsterna intygar och garanterar du att (1) du har rätt att använda och installera programvaran från tredje part, (2) du har betalt de gällande licensavgifterna för programvaran från tredje part och (3) programvaran från tredje part inte gör eller kommer att göra intrång på immateriella rättigheter som tillhör en annan person eller enhet.


4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÄRDTJÄNSTER FÖR WEBB, företag OCH hanterade VÄRDTJÄNSTER FÖR WORDPRESS

Lagrings- och programbegränsningar. Alla värdtjänstplaner för webbhotell och WordPress, inklusive planer med obegränsat utrymme, omfattas av en gräns på högst 250 000 inoder per konto för Linux®-värdtjänstkonton eller 500 000 filer och mappar per konto för Windows®-värdtjänstkonton. Programmen är även begränsade till högst 1 000 tabeller per databas och högst en gigabyte lagringsutrymme per databas. Alla konton och databaser som överskrider dessa gränser kan få en varning om nätverksöverträdelse och måste då minska antalet inoder, filer och mappar, tabeller eller gigabyte (beroende på fallet), eller kan stängas av tillfälligt eller permanent efter vårt eget gottfinnande. Alla Linux-värdtjänstplaner omfattas av följande begränsningar: högst a) 25% av en CPU-kärna, b) 512 MB RAM, c) 100 webbplatsanslutningar, d) 100 aktiva processer, e) 1 Mbit/s disk-IO. Om dessa gränser överskrids kan din webbplats komma att fungera långsammare eller inte visas alls förrän fler resurser läggs till. Fler resurser kan läggas till mot extra avgifter.

WordPress-värdtjänster får endast användas för WordPress-webbplatser. Endast en Wordpress-installation tillåts per webbplats. Om det upptäcks att ett konto för WordPress-värdtjänster används för en icke-WordPress-webbplats kan kontot få en varning om nätverksöverträdelse och måste då ta bort den icke-WordPress-webbplatsen, eller kan stängas av tillfälligt eller permanent efter vårt eget gottfinnande. Dessutom kan du behöva köpa ett lämpligt värdtjänstpaket för att hysa en icke-Wordpress-webbplats ifall du vill ha kvar den icke-Wordpress-webbplatsen på vårt nätverk.

Värdtjänstkrediter för kostnadsfri utvärdering omfattas av följande begränsningar: högst a) 25% av en processorkärna, b) 256 MB RAM, c) 10 webbplatsanslutningar; d) 100 aktiva processer, e) 5 MB/s disk-IO, f) 50 000 inoder, g) 1 GB diskutrymme, h) 10 GB månatlig bandbredd. Om dessa gränser överskrids kan din webbplats komma att fungera långsammare eller inte visas alls förrän fler resurser läggs till. Du kan lägga till fler resurser genom att uppgradera till ett betalprogram.

Du bekräftar och godkänner att inkommande UDP inte stöds i miljöer med delade värdtjänster.

Webbplats-/serverinnehåll. Din webbplats får inte innehålla något av följande: (1) skript för värdtjänster för bilder som gör det möjligt för en anonym användare kan överföra en bild för visning på en annan webbplats (t.ex. Photobucket eller Tinypic), (2) bannerannonser för visning på andra webbplatser eller enheter (kommersiell bannerannonsrotation); (3) fildumpning/speglingsskript som gör att en anonym användare kan ladda upp en fil som andra kan ladda ner (t.ex. rapidshare), (4) kommersiell ljuduppspelning (mer än en eller två uppspelningar), (5) skript för kommandon som gör att användaren kan ange e-postadresser till mottagare, (6) gateways för anonyma sms eller grupp-sms, (7) säkerhetskopior av innehåll från en annan dator eller webbplats, (8) bittorrent-spårare eller (9) skript som orsakar en försämrad prestanda i vår server eller nätverksmiljö.

Obegränsat diskutrymme/bandbredd/webbplatsplaner . Programmen Värdtjänster för webbhotell och WordPress-värdtjänster är utformade för att hantera de flesta webbplatser för såväl privatpersoner och småföretag som större organisationer. Vi erbjuder därför obegränsad bandbredd och i vissa planer även obegränsat med diskutrymme och antal webbplatser. Det innebär att vi inte sätter någon gräns för mängden bandbredd, antalet webbplatser eller mängden diskutrymme som du kan använda för din webbplats, under förutsättning att det följer det här serviceavtalet. Om bandbredden, antalet webbplatser eller användningen av diskutrymme för din webbplats utgör en risk för stabiliteten, prestandan eller upptiden för våra servrar, datalagring, nätverk eller annan infrastruktur kan du behöva uppgradera till en VPS server eller Dedikerad Server eller så kan vi vidta åtgärder för att begränsa resurserna som webbplatsen utnyttjar.

Tjänsten Webbplatsaccelerator
. Tjänsten Webbplatsaccelerator (Webbplatsaccelerator) tillhandahåller ett leveransnätverk (CDN, Content Delivery Network) som är utformat för att optimera webbplatsens prestanda genom att cache-lagra och skydda distributionen av statiskt webbplatsinnehåll i ett nätverk med nationellt spridda servrar. Du bekräftar och godkänner att ditt webbplatsinnehåll lagras på olika platser i USA. Du bekräftar och godkänner att Webbplatsacceleratorn kan avslutas eller stängas av när som helst och att du måste kvalificera dig för att få delta, så som beskrivs nedan.

WHMCS License. Om du lägger till en WHMCS-licens i din plan för webbhotell för företag godkänner du att vara bunden av såväl WHMCS användarvillkor som slutanvändaravtalet som härmed infogas genom hänvisning.

För att kvalificera dig för Webbplatsaccelerator bekräftar och godkänner du att du uppfyller och följer följande kriterier: (1) din webbplats måste finnas hos en värdtjänst i Phoenix, Arizona, (2) domännamnet och värdtjänsten måste finnas i samma konto, (3) du måste ha DNS hos oss, (4) du får inte använda DNSSEC, (5) du får inte ha eller lägga till SSL-certifikat. Om du lägger till ett SSL-certifikat med CDN aktiverat kommer SSL-certifikatet inte att fungera, (6) du måste ha programmet Komplett för värdtjänster för webbhotell och (7) du får inte byta operativsystem.

Din värdtjänstplan kan ge dig åtkomst till ManageWP. ManageWP är en konsol för webbplatshantering som gör det möjligt för användarna att administrera ett valfritt antal webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, hantering, övervakning, säkerhetskopiering, implementering, publicering och användning av säkerhetsverktyg. Du bekräftar och godkänner att din användning av ManageWP omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.


5. SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR VPS OCH DEDIKERADE VÄRDTJÄNSTER

Serveråtkomst. Om du köper MS SQL eller hanterad säkerhetskopiering ger du oss härmed behörighet att logga in på din server för att installera och konfigurera MS SQL eller hanterad säkerhetskopiering.

IP-Adresser. Du bekräftar och godkänner att du måste börja använda minst nittio procent (90%) av dina köpta IP-adresser inom trettio (30) dagar från att dessa IP-adresser tilldelats dig. Du accepterar och godkänner att vi har rätt att kräva tillbaka alla oanvända IP-adresser om du inte har börjat använda minst nittio procent (90%) av dina tilldelade IP-adresser inom trettio (30) dagar från tilldelningen.

Säkerhetskopiering via FTP
. Vi erbjuder säkerhetskopiering via FTP mot en extra avgift. Du bekräftar och godkänner att ditt köp av säkerhetskopiering via FTP kan kräva ytterligare driftstopp för installation och underhåll. Du bekräftar och godkänner dessutom att när du använder FTP-säkerhetskopiering så har du rätt till ett maximalt diskutrymme och en bandbreddsanvändning i enlighet med programmet som du köper. Enligt villkoren i detta tjänsteavtal ska vi använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla säkerhetskopiering via FTP dygnet runt under hela tjänsteavtalstiden. Du är medveten om och accepterar att tjänsterna för säkerhetskopiering via FTP från tid till annan kan vara otillgängliga eller oanvändbara av olika anledningar, inklusive, utan begränsning: (1) fel på utrustningen; (2) regelbundet underhåll eller reparationer som vi emellanåt utför eller (3) orsaker som ligger utanför vår kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av oss, inklusive och utan att begränsas till, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksintrång, överbelastning i nätverk eller andra fel. Säkerhetskopiering via FTP finns eventuellt inte för alla värdtjänstplaner.

Konfigurationstillägg. Vi erbjuder flera konfigurationsalternativ (”konfigurationstillägg”) mot en extra avgift. Vilka konfigurationstillägg som är tillgängliga beror på vilket värdtjänstpaket du köper, men kan omfatta en kontrollpanel, databas, extern brandvägg eller RAID. Du bekräftar och godkänner att en installation av ett konfigurationstillägg upptar en del av ditt tillgängliga lagringsutrymme, kan kräva ytterligare etableringstid, kräver att vi installerar programvara från tredje part (såsom definieras nedan), maskinvara från tredje part eller internt utvecklad programvara för din server. I vissa fall begränsar detta antalet programvaruversioner från tredje part som är tillgängliga för att användas tillsammans med din server. Vi tillhandahåller support för programvara från tredje part, maskinvara från tredje part och internt utvecklad programvara. Om du vill säga upp RAID måste du säga upp din server och köpa en ny.

cPanel. Om du lägger till cPanel till din server, samtycker du till att vara bunden av cPanels slutanvändaravtal, som härmed införlivas genom hänvisning.


6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SUPPORTPAKET

WordPress (“WP”) Premium Support. If you elect to use our WP Premium Support Services (either as a subscription or as a one-time Service), we reserve the right to charge any or all of the fees for such Services prior to the commencement of any work being performed. All services, both subscription and one time, will be listed as a "Best Effort Service." Even after taking all reasonable steps, we may not be able to resolve certain issues. We are not responsible for and will not provide assistance with any issue(s) that arise beyond fourteen days of any use of WP Premium Support Services.

We may install a plugin on your hosted WordPress site for the purpose of facilitating your WP Premium Support Services. Its purpose is to facilitate the requested change and maintenance of your WordPress files. The plugin allows us to access, automate updates to core files, other plugins, themes, and other files related to the maintenance of your site.

You acknowledge and agree that you shall not use WP Premium Support Services in a manner that, as determined by us in our sole and absolute discretion:

  • displays or advertises pornographic, X-rated, sexually explicit, or otherwise tasteless materials, images, products or services (including, but not limited to: massage, dating, escort or prostitution services); or
  • uses pornographic, X-rated, sexually explicit keywords or images in video names, descriptions or listings.

Further, you are responsible for ensuring that any product posted for sale on your website is in compliance with all applicable laws and regulations where your items can be purchased. We reserve the right and sole discretion to determine whether the sale of any particular item is illegal or otherwise prohibited and cancel your Services.

Managed and Fully Managed Hosting Support Plans. If you purchase Manages or Fully Managed Hosting Support Plan (“Manages Hosting Plan”) with VPS, we may install a limited number of applications (“Supported Applications”) on your server at your request. A full list of Supported Applications is available from our support team upon request. If you request the installation of a Supported Application, we will install and configure the Supported Application on our server as long as the server has available resources (e.g., storage, RAM, processing power) to support that particular application.

We will then provide the primary (administrator) username and password to you, at which point you will take over the managed and additional configuration of that particular application. We will not be responsible for content, customization, or any other activities associated with the Supported Application, including any repair of the Supported Application should it stop working.

We shall limit technical support of an inoperable Supported Application to restoring said Supported Application to its original state (fresh installation, with no data or customization). The backups offered with these support plans are snapshots taken on a 10-day cycle. Restores are available upon request and may require an additional fee.

Hosting Premium Support/Expert Services. If we determine that any support request falls outside the scope of your plan, you can request custom support services (“Expert Services”) for a fee, or on a per service basis, which we will quote to you before providing the custom support service. If you elect to use our Expert Services, we reserve the right to charge any or all of the fees for such Services prior to the commencement of any work being performed. Expert Services fees are non-refundable. You must, within fourteen days of any Expert Services, notify us if there are any issues with the Expert Services. We are not responsible for and will not provide assistance with any issue(s) that arise beyond fourteen days of any Expert Services.

Hosting Migrations. If you have your domain name registered with us and the web hosting associated with the domain is provided by a third-party, we may, at your request and in our sole discretion, attempt to assist you to move the web hosting for the domain name to us (“Hosting Migration”). Hosting Migrations are provided as a courtesy service, and we do not make any guarantee regarding the availability, possibility, or time required to complete a Hosting Migration. Each hosting company is configured differently, and some hosting platforms save data in an incompatible or proprietary format, which may make us unable to assist you in the transfer of data from a third-party host.

You are solely responsible for reviewing the functionality and accuracy of migrated content in its new location following a Hosting Migration. If you are satisfied with the data migration, you will need to update the DNS record for the domain name in order to publish the website in its new location. We will not perform website backups or archives in connection with a Hosting Migration, and we recommend that you back up your third-party hosted website before migration to ensure that no data is lost. You agree not to make any changes or revisions to your website during the migration process.

You agree that we are not liable for any delay in website resolution or loss of data related to your Hosting Migration. Hosting Migrations are not available for websites with over 10GB of data or more than 100 000 files.

We may install a plugin on your external WordPress site for the purpose of facilitating your WordPress migration into our own Managed WordPress hosting environment. This plugin will not change anything on your source site. Its purpose is to facilitate the Hosting Migration of your WordPress files. You are welcome to disable the plugin on your source site after the Hosting Migration has been completed.


7. GARANTI OM TJÄNSTENS DRIFTTID


Vi erbjuder en garanti om tjänstens drifttid på 99,9% (”garanti om tjänstens drifttid”) av den tillgängliga tiden per månad. Om vi under en viss månad inte lyckas hålla garantin om tjänstens drifttid (enligt vår bedömning) kan du kontakta oss och begära en kredit på 5 % av din månadsavgift för värdtjänster gör gällande månad. Krediten får endast användas för köp av ytterligare produkter och tjänster från oss och är exklusive moms. Garantin om tjänstens drifttid gäller inte för avbrott i tjänsten som orsakats av: (1) regelbundet schemalagt underhåll eller reparationer som vi emellanåt utför, (2) avbrott som orsakats av dig från anpassade skript, koder eller installation av program från tredje part, (3) avbrott som inte påverkar visningen av din webbplats utan enbart påverkar åtkomsten till webbplatsen, t.ex. FTP och e-post, (4) orsaker som ligger utanför vår kontroll eller som inte rimligen kan förutses samt (5) avbrott relaterade till tillförlitligheten i vissa programmeringsmiljöer.


8. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART


”Med programvara från tredje part” menas programvara eller program som utvecklats och ägs av en leverantör från tredje part som vi då och då sluter avtal med.

Operativsystem. Värdtjänsterna kan användas både i Linux®- och Windows®-miljöer. Varje gång du beställer en server kommer vi att förse servern med det operativsystem du väljer.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta användningen av en programvara från tredje part och du godkänner ditt ansvar att samarbeta för att genomföra de steg som krävs för att installera eventuella uppdateringar av programvaran från tredje part. Programvaran från tredje part varken säljs eller distribueras till dig och du kan använda programvaran från tredje part enbart som en del av värdtjänsterna. Du får inte använda programvara från tredje part utanför värdtjänsterna. Vi kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part om det krävs för att tillhandahålla programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att din användning av programvara från tredje part är beroende av vårt(våra) avtal med leverantörer från tredje part. Om programvaran från tredje part dessutom åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal från tredjepartsleverantören så omfattas din användning av programvaran från tredje part av sådant tjänste- eller licensavtal. Du får inte hämta, installera eller använda någon programvara från tredje part som åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal såvida du inte först godkänner villkoren i sådant tjänste- eller licensavtal. Du får inte ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i eller på programvaran från tredje part. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär programvara från tredje part förutom och endast i den omfattning sådan aktivitet uttryckligen tillåts enligt gällande lag. Du bekräftar och godkänner att leverantörerna från tredje part (och deras partner och underleverantörer) inte gör några som helst utfästelser eller garantier om programvara från tredje part som erbjuds i samband med värdtjänsterna och frånsäger sig uttryckligen ansvar för skadestånd eller skador (oavsett om de är direkta, indirekta eller tillfälliga) till följd av användningen av programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att programvara från tredje part får support via oss och inte av tredjepartsleverantörer (eller deras samarbetspartners eller underleverantörer).Reviderad: 2019-04-04
Copyright © 2001-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.