.GODADDY lanseringspolicy för varumärkesanspråk

Senast reviderad: 7 september 2016

Tjänster för varumärkesanspråk kommer att vara tillgängliga i enlighet med ICANN:s krav under en period på nittio (90) dagar räknat från tidpunkten för allmän tillgänglighet. Under denna period kommer alla som försöker registrera ett domännamn som matchar ett märke som finns registrerat i Trademark Clearinghouse att få en avisering som visar relevant märkesinformation. Om parten som meddelats går vidare och registrerar domännamnet kommer Trademark Clearinghouse att informera varumärkesinnehavarna om att domännamnet som motsvarar registreringen i Trademark Clearinghouse har registrerats.

Under förutsättning att toppdomänen angetts vara ett “.BRAND TLD” enligt specifikation 13 i dess registreringsavtal avser registeroperatören att driva toppdomänen för dess exklusiva användning och dess policyer är utformade för att förhindra missbruk eller intrång mot tredjemans rättigheter.