What software is installed on my Linux server?

The software installed on your server depends on which version of Linux you're using, as well as whether or not you're using a control panel.

Fedora 14 Software
Operating System Linux Fedora 14
OS Kernel Linux kernel 2.6.32 - 2.6.35
Remote Access Services OpenSSH 5.5p1
Email Services Sendmail 8.14.4
Development Languages/Environments GCC (C, C++, Objc, GCJ) 4.5.1
Perl 5.12.3
PHP 5.3.6
Database and Directory Services MySQL 5.1.56
DNS Services BIND 9.7.3
Web Servers and Components Apache 2.2.17
Mod_ssl 2.2.17
Mod_perl 2.0.4


CentOS 6
Operating System Linux CentOS 6
OS Kernel Linux kernel 2.6.18 - 2.6.32
Remote Access Services OpenSSH 5.3p1
Email Services Sendmail 8.14.4
Development Languages/Environments GCC 4.4.6 - 4.4.7
Perl 5.10.1
PHP 5.3.3
Database and Directory Services MySQL 5.1.61 - 5.1.67
DNS Services BIND 9.7.3 - 9.8.2
Web Servers and Components Apache 2.2.15
Mod_ssl 2.2.15
Mod_perl 2.0.4
Mod_python not installed (3.3.1 available from EPEL)


CentOS 5
Operating System Linux CentOS 5
OS Kernel Linux kernel 2.6 - 2.6.18
Remote Access Services OpenSSH 4.3p2
Email Services Sendmail 8.13.8
Development Languages/Environments GCC (C, C++, Objc, GCJ) 4.11 - 4.1.2
Perl 5.8.8
PHP 5.1.6
Database and Directory Services MySQL 5.0.22 - 5.0.77
DNS Services BIND 9.3.3 - 9.3.6
Web Servers and Components Apache 2.2.3
Mod_ssl 2.2.3
Mod_perl 2.0.2cmd - 2.0.4
Mod_python 3.1 -3.2.8


Servers with Simple Control Panel
Sites with Simple Control Panel installed will have different configurations. Below is a list of the default configuration:
Apache 2.0
PHP 4.3(FC2 / RHEL4 / CentOS4) / 5.0 (FC4)
MySQL 3.23 (FC2) / 4.1 (FC4 / RHEL4 / CentOS4)
PostgreSQL 7.4 (FC2 / RHEL4 / CentOS4) / 8.0 (FC4)
phpMyAdmin 2.9 - 2.11.9
phpPgAdmin 4.0 - 4.2.2
Tomcat 5.5 - 5.5.28
SpamAssassin 3.0 3.3.2
SquirrelMail 1.4 - 1.4.21
Webalizer 2.0 - 2.21_2

Note: For information about which PHP libraries are installed on your Virtual Private Server (VPS) see Which PHP libraries are installed by default on my Virtual Private Server (VPS).

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.