Vitlistade portar krävs för min Generation 4-server.

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

För smidig användning av din Generation 4-server behöver du vitlista (eller avblockera) portar 2223 och 2224 enligt anvisningarna. Om serverhändelser ”fastnar” för att de nödvändiga portarna är blockerade följer du dessa anvisningar och försöker igen efter 15 minuter.

OBS! Det här förfarandet beskriver hur du avblockerar portar om du använder FirewallD, ett vanligt brandväggsverktyg som medföljer CentOS 7. Om du använder ett annat brandväggsverktyg kan du behöva ändra koden ovan.

 1. Anslut till servern via SSH. Läs mer på Anslut till din server eller ditt delade värdkonto med SSH.
 2. Kör följande kommando:
  sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2223-2224/tcp
 3. Kör följande kommandon:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Det andra kommandot verifierar att portarna är vitlistade.

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.