|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Visa meddelande i Qmail-kön

En del av informationen i denna artikel är avancerade anvisningar som tillhandahålls som en tjänst. Observera att du är ansvarig för att anvisningarna nedan följs. Kundsupport har inte förmågan att hjälpa dig med dessa ämnen.

Du kan visa meddelanden i din e-postkö hos Qmail.

Så här visar du meddelanden i e-postkön

 1. Anslut till servern via SSH (mer information).
 2. Växla till rotanvändaren genom att köra följande kommando:
  su -
 3. Ange lösenordet för servern.
 4. Lista alla meddelanden som står i kön just nu genom att köra:
  /var/qmail/bin/qmail-qread
 5. Räkna antalet meddelanden i kön just nu genom att köra:
  /var/qmail/bin/qmail-qstat
 6. Läs hela innehållet i ett e-postmeddelande i kön, inklusive rubriker, genom att köra: '
  find /var/qmail/queue -name NNNN| xargs cat | less
  Där NNNN är det ~8-siffriga ID:t som anges i kommandot /var/qmail/bin/qmail-qread.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.