|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

View your email login history

Your login history shows when and where your Web-based Email and Mobile Mail were most recently accessed. Use it to detect unauthorized account access.

To find out who owns an IP address, search the internet for "IP address look ups." Some of the addresses in your login history might belong to your ISP (Internet Service Provider) or WSP (Wireless Service Provider). These IPs might be times you accessed your account.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Help menu, select Login History.

The login history section displays the last five IP addresses used to access your email, the location of those IP addresses, the date of access, and if they were accessed through Web-Based Email or Mobile Mail.

If you think that your email was accessed without your approval change your password. For more information, see:


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.