Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vidarebefordra meddelanden som bilagor i webbmejl

Använd Workspace Webmail för att vidarebefordra e-postmeddelanden som bilagor. Workspace paketerar allt meddelandeinnehåll i en enda bilaga. För att göra detta måste du vara i klassisk vy .

  1. Logga in på Webbmejl. Använd ditt Workspace Email-användarnamn och -lösenord (GoDaddy-användarnamnet och -lösenordet fungerar inte här).
  2. Öppna det meddelande du vill vidarebefordra. Eller om du vill vidarebefordra flera meddelanden markerar du kryssrutorna bredvid de meddelanden du vill vidarebefordra.
  3. Välj listan Fler åtgärder i det övre högra hörnet.
  4. Välj Fwd. som bilaga .
  5. Välj Tillämpa . Ett nytt e-postmeddelande skapas med bifogad EML-fil.
  6. När du är klar väljer du Skicka .

Om du inte kan skicka från det här e-postkontot (som om det är blockerat) bifogar du det sparade meddelandet med ett annat e-postkonto eller laddar upp det på begäran av en GoDaddy-guide .

Relaterat steg

  • Du kan även göra det i Outlook om du föredrar det.

Mer information