Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Växla mellan klassisk vy och uppdaterad vy

Klassisk vy och uppdaterad vy innehåller inte samma funktioner, så växla mellan dem för att hantera din Workspace Email.

  • För att växla från uppdaterad vy till klassisk vy väljer du Klassisk vy i det övre högra hörnet.
    Klassisk vy
  • För att växla från klassisk vy till uppdaterad vy väljer du Uppdaterad vy i det övre högra hörnet.
    Uppdaterad vy

Mer information