|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Vanliga frågor om överföring av domännamn

Vad är skillnaden mellan kontoändringar och överföringar?

Vid kontoändring av ett domännamn flyttas ett domännamn från ett konto till ett annat, med samma registrator. Vid överföring av ett domännamn överförs ett domännamn från en registrator till en annan.

När du ska använda kontoändring

Använd kontoändring i följande fall:

  • Du vill flytta ditt domännamn till ett annat konto med din nuvarande registrator. Exempel: Du har sålt ditt domännamn till någon som har ett konto hos din nuvarande registrator.
  • Du måste ändra domännamnskontaktens e-postadress och har inte tillgång till kontot där domänen finns. Till exempel om kontot som innehåller domännamnet tillhör en tidigare anställd.

Om du har tillgång till kontot – initiera en kontoändring för domännamn via Domänhanteraren. För mer information, se Flytta min domän till ett annat GoDaddy-konto.

Om du inte har tillgång till kontot – fyll i ett formulär för begäran av ändring av konto/e-post. För mer information, se Återfå åtkomst till min domän eller mitt konto.

När du ska använda en överföring

Använd överföring av domännamn i följande fall:

  • Du har sålt ditt domännamn till en annan person som använder en annan registrator.
  • Du har bytt registrator och vill överföra dina domännamn till kontot hos dem.

Det tar upp till sju dagar att överföra ett domännamn.

För att överföra ett domännamn till oss från en annan registrator, starta processen i ditt konto här. För mer information, se Överför min domän till GoDaddy.

Om du vill överföra ett domännamn från oss till en annan registrator startar du processen hos den nya registratorn. Se Överför min domän från GoDaddy för mer information.

Vad gör jag när jag har löst ett problem med min överföring?

När du har löst eventuella problem med domänöverföringar måste du starta om dem (mer info).

Kan jag skicka auktoriseringskoden för ett utgånget domännamn via e-post?

Ja. Om du vill överföra ett utgånget domännamn till en annan registrator kan du skicka auktoriseringskoden till adminkontaktens e-postadress, så länge det utgångna domännamnet är inom förnyelsefristen. När statusen indikerar att domännamnet är i registerinlösen kan du inte längre överföra det. Se Hämta en auktoriseringskod för att överföra mitt domännamn från GoDaddy för anvisningar.

OBS! Om du har ett .au-domännamn skickar vi auktoriseringskoden till registrerarkontaktens e-postadress.

Kan jag överföra ett utgånget domännamn?

Ja. Du kan överföra ett utgånget domännamn om det fortfarande är inom registratorns förnyelsefrist. Frister varierar mellan olika registratorer och domännamnsändelser. Men när statusen indikerar att domännamnet är i registerinlösen kan du inte längre överföra det.

När du överför ett domännamn under förnyelsefristen har du två val:

  • Du kan förnya ditt domännamn och sedan påbörja överföringen med din nya registrator.
  • Du kan hämta auktoriseringskoden (om det behövs) för det utgångna domännamnet och sedan påbörja överföringen med din nya registrator.

För domännamn som är registrerade hos oss

Om ditt domännamn är registrerat hos oss kan du använda Återställer domännamn som gått ut för att förnya domännamnet. Om domännamnet inte finns med på sidan Återställ utgångna domäner, har det gått till registerinlösen och du kan inte längre förnya och överföra det.

Du kan också gå till Hämta en auktoriseringskod för att överföra mitt domännamn från GoDaddy för att få en auktoriseringskod för din nya registrator.

För domännamn som inte är registrerade hos oss

Om ditt domännamn är registrerat någon annanstans, kontakta din nuvarande registrator för att få förnyelseanvisningar eller för att få en auktoriseringskod. Sedan kan du initiera överföringen med oss. För mer information, se Förbereda överföring av domännamn till GoDaddy och Överför min domän till GoDaddy.

Om du inte överför eller förnyar ditt utgångna domännamn under förnyelsefristen kan din nuvarande registrator släppa domännamnet i slutet av fristen.

OBS! Om du inte förnyar ditt domännamn innan fristen avslutas riskerar du att en annan registrerare förvärvar det.

Hur skaffar jag en auktoriseringskod så att jag kan överföra mitt domännamn till er?

Om du överför ett domännamn till oss kan du behöva en auktoriseringskod (även kallad EPP-kod eller överföringsnyckel) från din nuvarande registrator.

Vissa registratorer visar auktoriseringskoden i ditt konto, medan andra skickar det på begäran via e-post till den administrativa kontaktens e-postadress för ditt domännamn. Om du har ett .au domännamn, skickar vi överföringsrelaterade uppgifter till registratorkontaktens e-postadress.

Kontakta din nuvarande registrator för att skaffa din auktoriseringskod.

OBSERVERA: Vissa domännamnstillägg, särskilt toppnivådomännamn med landskoder (ccTLD),kräver inte auktoriseringskoder.

För mer information, se Överför min domän till GoDaddy.

Vad händer om jag inte har en auktoriseringskod för min överföring?

Du måste få auktoriseringskoden från den förlorande registratorn. Om du inte har den ännu, oroa dig inte. Du kan alltid ge den till oss efter att du har lämnat in en begäran om överföring. För mer information, se

.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.