|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Vad gör jag om jag har problem med att ansluta till mitt e-postkonto?

Du kan alltid använda Workspace Webbmejl för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Om du har svårt att ansluta till ditt e-postkonto via en e-postklient finns det flera felsökningsåtgärder du kan pröva.

INNA DU BÖRJAR: för att konfigurera din e-postklient med din e-post måste du ta reda på vilka serverinställningar och portar som gäller för POP eller IMAP. För att se detta går du till E-postkonfigurationscentret och skriver ned informationen som visas under serverinställningar för e-post.

Kontrollera inställningarna för SMTP-reläer

Make sure you have set up SMTP Relay in your email account. For more information about setting up SMTP Relay, see Checking your SMTP Relay Settings.

Kontrollera dina mailservernamn

För att hitta dessa inställningar, gå till E-postkonfigurering och logga in med e-postadress och lösenord. (Alternativt kan du även kommat åt E-postkonfigurering från webbaserad e-post. Gå helt enkelt till Verktyg och klicka på E-postkonfigurering.) Leta efter följande:

  • Inkommande e-post-server
  • Utgående mailserver som används för SMTP-relä

Kontrollera dina portinställningar

Din Internetleverantör kan blockera din e-postklients standardportinställningar. I så fall kan du använda dessa alternativa portar. Du behöver endast välja porten baserat på det servernamn du använder.

Utan SSL
Protokoll Typ Port
IMAP Inkommande 143
POP Inkommande 110
SMTP Utgående 25, 80, 3535
Med SSL
Protokoll Typ Port
IMAP Inkommande 993
POP Inkommande 995
SMTP Utgående 465

Undersök problem med e-post eller e-postkonto

See Email Account Limitations for maximum email and attachment size as well as other limitations that may affect your ability to send email.

  • Kontrollera storleken på ditt meddelande
  • Kontrollera antalet e-postadresser på meddelandet
  • Kontrollera att du inte har överskridit daggränsen för reläer

    En relä består av ett e-postmeddelande som skickas till varje person via SMTP-tjänsten. Om du exempelvis skickar ett e-postmeddelande till räknas det som 30 reläer. Reläer räknas varje dag.

Kontrollera uppgifter vid konfigurering av ditt e-postkonto för att arbeta med en specifik e-postklient

Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.