|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Vad är SMTP-reläer?

Med SMTP-reläer (Simple Mail Transfer Protocol) kan du skicka e-postmeddelanden via ditt e-postkonto med användning av din befintliga e-posttjänst. Exempelvis kan du fortsätta att använda Microsoft Outlook för att skriva, ta emot och skicka e-postmeddelande, men de faktiska e-postmeddelandena bearbetas via våra SMTP-reläer. På så sätt kan du kringgå ISP-begränsningar som gäller utgående e-postmeddelanden och använda dina professionella e-postadresser ("kundservice@exempel.com" istället för "kundservice@internetleverantor".

Vår SMTP-relätjänst tillhandahålls som del av ditt e-postkonto. Därför måste du konfigurera tjänsten när du konfigurerar inställningarna för ditt e-postkonto. I ditt e-postkonto ingår 250 SMTP-reläer per brevlåda per dag. Maxgränsen återställs en gång per dag, ungefär var 24:e timme mellan kl. 22:00 och 5:00 Arizona Time. Om du behöver fler än 250 reläer för din brevlåda kan du köpa ytterligare reläpaket (paket om 50 st). Du kan använda högst 500 SMTP-reläer per dag, per e-postkonto. Om du vill använda fler än 500 reläer per dag, kan du distribuera SMTP-reläer över flera e-postkonton.

OBSERVERA: Med Workspace Webbmejl och SMTP har du en begränsning på 100 e-postadresser (Till, Cc och Bcc) per e-postmeddelande, oavsett det tillåtna antalet SMTP-reläer per dag. För mer information, se Begränsningar på e-postkontot.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.