Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är SMTP-reläer?

SMTP-reläer skickar meddelanden via ditt e-postkonto med din befintliga e-postklient. Om ditt Workspace Email-konto till exempel är konfigurerat i Outlook kan du fortsätta att använda Outlook för att skriva och skicka meddelanden, men de faktiska meddelandena behandlas via våra SMTP-vidarebefordranstjänster. Detta låter dig använda din professionella e-postadress från valfri klient (och kringgå ISP-begränsningar för dina utgående e-postmeddelanden).

Vår SMTP-relätjänst tillhandahålls till dig som en del av ditt e-postkonto. Ditt e-postkonto innehåller 500 SMTP-reläer, per brevlåda, per dag. Dessa reläer används endast när du skickar meddelanden från en e-postklient, t.ex. Outlook. SMTP-reläer används inte för att skicka meddelanden från Workspace Webmail.

Din gräns för SMTP-relä kan återställas en gång om dagen baserat på en rullande 24-timmarsperiod. Du kan använda högst 500 SMTP-reläer per dag och per e-postkonto.

Med Workspace Webmail kan du inkludera upp till 100 e-postadresser (inklusive Till, Cc och Bcc) per e-postmeddelande, oavsett hur många SMTP-reläer du har per dag. Mer information finns i Begränsningar för e-postkonto .

OBS! Dessa begränsningar gäller inte Microsoft 365-e-postadresser.

Mer information