SSL-certifikat Hjälp

Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) är ett digitalt certifikat som autentiserar identiteten hos en webbplats och krypterar information som skickas till servern med SSL-teknik. Kryptering innebär att data förvrängs till ett oläsligt format som endast kan omvandlas till ett läsbart format med rätt avkodningsnyckel.


Ett certifikat är ett slags elektroniskt "pass" som upprättar autentiseringsuppgifter för en onlineenhet när den bedriver affärer på nätet. När en internetanvändare försöker skicka konfidentiell information till en webbserver kommer användarens webbläsare åt serverns digitala certifikat och upprättar en säker anslutning.

Ett SSL-certifikat innehåller följande information:

  • Certifikatinnehavarens namn
  • Certifikatets serienummer och utgångsdatum
  • En kopia av certifikatinnehavarens offentliga nyckel
  • Den digitala signaturen för den certifikatutfärdande organisationen

Information om hur du installerar SSL finns på Installera mitt SSL-certifikat.

OBS! Du kan se olika produkters behörighet för tredje part (dvs. icke-GoDaddy SSL-certifikat) här.

Produktinformation finns på vår SSL-certifikat-sida.