Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är ett catch-all-e-postkonto?

Ett catch-all-e-postkonto är en adress som anges för att ta emot alla meddelanden som är adresserade till en felaktig e-postadress för en domän. Till exempel har du tre e-postadresser inställda på coolexample.com; info@coolexample.com, sales@coolexample.com och webmaster@coolexample.com kan du ställa in info@coolexample.com som ett catch-all-e-postkonto. Sedan skickas alla e-postmeddelanden som skickas till manager@coolexample.com (eller någon annan ogiltig e-postadress) till catch-all-kontot (info@coolexample.com).

Du kan skapa ett catch-all-e-postkonto per domännamn.