|  Start
Hjälp

Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Using .htpasswd With Your Linux Shared Hosting Account

To protect a directory in your hosting account with a password, in that directory, create an .htaccess file that contains the following:

AuthUserFile /yourabsolutehostingpath/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "EnterPassword"
AuthType Basic

require valid-user

Where /yourabsolutehostingpath is your hosting account's absolute hosting path. For more information, see Find your absolute path.

The AuthUserFile describes where the Web server looks for the .htpasswd file. The .htpasswd file contains a list of users who have access to a protected directory and their hashed passwords. There are a number of tools available online to create .htpasswd files.

Note: Our servers are configured to prevent the downloading of both .htaccess and .htpasswd files.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.