|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDONTS uses the NewMail object to create and send email.

Note: This method is incompatible with Windows shared hosting websites running IIS 7. If you have IIS 7, see Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account.

The following ASP code sample demonstrates how to use CDONTS to create and send email:

<%
Dim MyBody
Dim MyCDONTSMail

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
MyCDONTSMail.From= "sender@coolexample.com"
MyCDONTSMail.To= "recipient@coolexample.com"
MyCDONTSMail.Subject="Subject"
MyBody = "Body"
MyCDONTSMail.Body= MyBody
MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing
%>

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.