|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting Web Site

Collaboration Data Objects (CDO) can be used to send email from Windows shared hosting websites running IIS 6, 7, or 8. The following code sample demonstrates how to use CDO to create and send email.

<%
sendUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
smtpUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"


' Set the mail server configuration
Set objConfig=CreateObject("CDO.Configuration")
objConfig.Fields.Item(sendUrl)=2 ' cdoSendUsingPort
objConfig.Fields.Item(smtpUrl)="relay-hosting.secureserver.net"
objConfig.Fields.Update


' Create and send the mail
Set objMail=CreateObject("CDO.Message")
' Use the config object created above
Set objMail.Configuration=objConfig
objMail.From="sender@coolexample.com"
objMail.ReplyTo="sender@coolexample.com"
objMail.To="recipient@coolexample.com"
objMail.Subject="subject"
objMail.TextBody="body"
objMail.Send
%>

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.