|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Using album badges

A photo badge is a single photo or multiple photos that you can share on other websites, such as your Blog, MySpace, or Facebook account. In Photo Album, you can create a photo badge using HTML or Flash photo badges.

For your photo badge, select from public photos that you tagged with a specific value or photos from one of your public galleries. Depending on the type of badge you create, you can also specify badge details, such as the layout, color, and number of photos to display on the badge.

After you create the badge, we provide the HTML code to copy and paste it into the Web pages where you want the badge to display. You can save badges and display the badge code or view badge details, such as the date saved, at any time. To view your saved badges, see Viewing Your Saved Badges.

Note: Photo badges use the first photos in your gallery. You can change the photos that display in your badge by reorganizing the order in which they display in your gallery. For more information, see Organizing Photos in Photo Galleries.

To Create a Photo Badge of an Individual Photo

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the Tools menu, select Create Badge.
 5. On the Select a Badge page, select HTML Single Image badge, and then click Next.
 6. On the Select Photos page, select one of the following:
  Public photos from your gallery
  Indicates you want to use a public photo from a specific gallery and allows you to select the gallery.
  Public photos tagged with
  Indicates you want to use a public photo that has a specific tag and allows you to select the tag.
 7. Click Next.
 8. On the Set Layout page, specify the following:
  Display title
  Allows you to specify whether you want the site title to display on the badge.
  Photo size
  Allows you to select the size of the photos that display on the badge.
 9. Click Next.
 10. On the Select Background Color page, select the color from the palette or enter the color values, and then click Finish.
 11. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 12. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

To Create a Photo Badge of Multiple Photos

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the Tools menu, select Create Badge.
 5. On the Select a Badge page, select HTML Gallery Badge, and then click Next.
 6. On the Select Photos page, select from one of the following:
  Public Photos from your gallery
  Indicates you want to use public photos from a specific gallery and allows you to select the gallery.
  Public photos tagged with
  Indicates you want to use public photos that have a specific tag and allows you to select the tag.
 7. Click Next.
 8. On the Set Layout page, specify the following:
  Display title
  Allows you to specify whether you want the site title to display on the badge.
  Number of photos to display
  Allows you to select the number of photos you want to display on the badge.
  Arrange photos by
  Allows you to determine the order in which photos display on the badge.
  Turn paging on
  Allows you to specify whether visitors can advance through the entire gallery to view photos or only view the number of photos you selected to display from the Number of photos to display list.
 9. Click Next.
 10. On the Select Background Color page, select the color from the palette or enter the color values, and then click Finish.
 11. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 12. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

To Create an Adobe Flash Photo Badge

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the Tools menu, select Create Badge.
 5. On the Select a Badge page, select Flash Gallery badge, and then click Next.
 6. On the Select Photos page, select one of the following:
  Public photos from your gallery
  Indicates you want to use a public photo from a specific gallery and allows you to select the gallery.
  Public photos tagged with
  Indicates you want to use a public photo that has a specific tag and allows you to select the tag.
 7. Click Next.
 8. On the Set Layout page, specify the following:
  Display title
  Specify whether you want the site title to display on the badge.
  Number of photos to display
  Select the number of photos you want to display on the badge.
  Shuffle Speed
  Set the frequency with which the photos cycle.
 9. Click Next.
 10. On the Select Background Color page, select the color from the palette or enter the color values, and then click Finish.
 11. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 12. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.