Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Uppgradera mitt Workspace Email-paket

Uppgradera ditt Workspace Email-abonnemang så att det inkluderar fler e-postadresser, få ytterligare lagringsutrymme eller aktivera IMAP-e-post för ditt konto.

Om du använder en gratis plan istället för att uppgradera kan du köpa en plan och sedan flytta ditt nuvarande Workspace Email-konto till den nya planen .

  1. Gå till sidan GoDaddy Mina produkter . Du kan uppmanas att logga in.
  2. Välj Workspace Email för att se dina planer.
  3. Välj Alternativ bredvid den plan du vill uppgradera.
  4. Välj ditt nya paket under Uppgradera under fliken Översikt.
  5. Välj Uppgradera .
  6. Välj Till kassan och slutför köpet.

Relaterat steg