|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Updating nameservers for your CashParking domain

For your domain name to display your Cash Parking site, you must update its nameservers.

 • If your domain name is not registered through us your current domain name registrar can update it to use our Cash Parking nameservers:
  • ns01.cashparking.com
  • ns02.cashparking.com
 • If your domain name is registered through us follow the steps below.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced List View of your account in order to update nameservers for your Cash Parking domain. In the upper right corner, choose Advanced List View:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain names whose nameservers you want to change to CashParking.
 9. From the Monetize menu, select Manage CashParking.
 10. Select Add to CashParking.
 11. Select I understand... to confirm you understand that the nameservers for the domain names you selected will change to the CashParking nameservers.

  Note: After you complete this procedure, visitors to the selected domains see the CashParking parked page.

 12. Click OK twice.

Allow 4-8 hours for .com and .net domain names and 24-48 hours for all other domain extensions before the new domain names will resolve to the CashParking parked page.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.