|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

To Upgrade from Red Hat Enterprise Linux 5 to CentOS 5.3 Using yum

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 5 to CentOS 5.3 using yum through SSH.

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands to upgrade to Cent OS 5.3:
   yum clean all
   mkdir ~/centos
   cd ~/centos/

   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/centos-release-5-3.el5.centos.1.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/centos-release-notes-5.3-3.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/yum-3.2.19-18.el5.centos.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/yum-updatesd-0.9-2.el5.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/yum-metadata-parser-1.1.2-2.el5.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/gamin-python-0.1.7-8.el5.i386.rpm

   rpm --import http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
   rpm -e --nodeps redhat-release
   rpm -e yum-rhn-plugin
   rpm -Uvh *.rpm

   yum upgrade

   Var den här artikeln till hjälp?
   Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
   Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
   Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.