|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Thunderbirdにメールを追加する


MacまたはWindows PCのThunderbirdにプロフェッショナルメールのアカウントを追加します。そうすれば、お使いのコンピュータでビジネスメールの送受信ができるようになります。

 1. Thunderbirdを開きます。新しいアカウント作成の「メール」を選びます。
  「新しいアカウント作成」の「メール」を選ぶ
 2. あなたのお名前メールアドレスおよびパスワードを入力します。
  あなたのお名前、メールアドレスおよびパスワードを入力
 3. 続ける」を選択します。
  「続ける」を選択
 4. IMAP (リモートフォルダ)」、「完了」の順に選びます。(または、POP3でメールを設定することもできます。)
  「IMAP」を選んで、「完了」をクリック

トラブルシューティング

Thunderbirdがメールアカウントを検出できない場合は、「手動設定」を選びます。サーバーとポートの設定を確認します:

 • サーバのホスト名(受信サーバ): imap.secureserver.net
 • ポート番号(受信用):993 (SSL/TLS)
 • サーバのホスト名(送信サーバ): smtpout.secureserver.net
 • ポート番号(送信用):465 (SSL/TLS) または587 (SSL/TLS)

サーバのホスト名とポート番号を編集する


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.