Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort Workspace Email-konton

Du kan ta bort e-postadresser med hjälp av Workspace Control Center. Att ta bort dem tar inte bort eller avbryter din plan, så du kan fortfarande använda den för att skapa nya adresser. När du tar bort en e-postadress tar du också bort alla meddelanden som finns kvar på servern för den adressen.

  1. Logga in på kontrollcenter för arbetsytor. Använd ditt användarnamn och lösenord för GoDaddy (Workspace Email-adressen och -lösenordet kommer inte att fungera här).
  2. Markera kryssrutan bredvid de e-postadresser du vill ta bort och välj sedan Ta bort .
  3. Välj OK .

Mer information