Workspace Email Hjälp

Ta bort en SMTP-reläbegränsning

Som säkerhetsåtgärd inträffar SMTP-reläbegränsningar när misstänkt aktivitet förekommer i en mejlkorg. Om du får en SMTP-reläbegränsning rekommenderar vi att du säkrar dina enheter och byter lösenord. Använd en enhet som du vet är säker för att ändra ditt lösenord för Workspace Email.

  1. Logga in på kontrollcenter för arbetsytor. Använd ditt användarnamn och lösenord för GoDaddy (Workspace Email-adressen och -lösenordet kommer inte att fungera här).
  2. Gå till Användarnamn och välj e-postadress.
  3. Ange ditt nya lösenord i Ändra lösenord och Bekräfta lösenord.
  4. Välj Spara.

När lösenordet är ändrat är det klokt att skanna utsatta enheter efter virus och skadlig kod.

Mer information