Workspace Email Hjälp

Ställ in min e-postadress för vidarebefordran

Krediter för vidarebefordran av e-post ingår inte längre i ett domänköp. Du kan lösa in befintliga krediter för att skapa e-postadresser för vidarebefordran. Detta låter dig vidarebefordra dina e-postmeddelanden till ett annat e-postkonto.

Om du har en befintlig e-postadress som du vill använda som vidarebefordrande e-postadress måste du ta bort den adressen och följa stegen för vidarebefordran av inkommande e-post.

Obs! Om du flyttade från Workspace Email till Microsoft 365 kan du ta reda på vilka alternativ för vidarebefordran som är tillgängliga för din e-postadress i Microsoft 365.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Rulla till avsnittet Ytterligare produkter och välj Lös in bredvid Vidarebefordran av e-post.
  välj lös in
 3. Välj den domän som är kopplad till ditt konto för vidarebefordran av e-post och välj Lös in kredit. (Du kan ändra domänen du vill använda för vidarebefordran av e-post i steg 7.)
  välj lös in
 4. Gå till avsnittet Workspace Email och välj Hantera alla.
  hantera alla
 5. Välj Skapa i Workspace Kontrollcenter.
  välj skapa
 6. Längst upp till höger väljer du Vidarebefordra.
  välj vidarebefordran
 7. Fyll i följande fält:
  FältVad ska man göra...
  Vidarebefordra denna e-postadress:Skriv den e-postadress du vill skapa. När du har skrivit @ kan du välja vilken domän som helst på ditt konto.
  Till dessa e-postadresser:Ange e-postadressen som du vill få det vidarebefordrade e-postmeddelandet till. Du kan ange flera adresser, men tillsammans måste de rymmas inom maxgränser på 250 tecken i det här fältet.
  PlanVälj den plan för vidarebefordran som du vill använda.
  Fånga allaVälj detta alternativ om du vill att denna adress ska ta emot e-post som skickas till adresser med ditt domännamn som inte finns.
  Aktivera autosvarVälj det här alternativet och fyll i ytterligare fält om du vill skicka ett automatiskt svar till alla som skickar e-postmeddelanden till den här adressen.
 8. Välj Skapa.
  välj skapa

Det kan ta några minuter att visa din nya e-postadress för vidarebefordran. Du kanske behöver uppdatera sidan för att se den.

Om Workspace Email inte kan skapa ett konto för vidarebefordran av e-post behöver du kontrollera att dina MX-poster matchar din domän. Om dina MX-poster matchar din domän kopierar du och lägger till en MX-post till din domän, eller så redigerar du en befintlig MX-post.

Relaterat steg

Mer information