|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Skapa e-postadresser i kontrollcentret för arbetsytor

När du har köpt en e-postplan eller om du har befintliga gratis e-postkrediter kan du skapa egna e-postadresser med ditt domännamn. Ditt nya e-postkonto och dina nya adresser är klara att användas inom 90 minuter. När de väl är tillgängliga kan du komma åt din e-post på email.secureserver.net.

Om du använder kontrollcentret för e-post läser du Konfigurera ditt e-postkonto i kontrollcentret för e-post.

Så här skapar du en ny e-postadress

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på E-post.
 3. Klicka på Starta bredvid det konto som du vill använda.

  OBS! Om det är första gången du konfigurerar en e-postadress och du vill använda en befintlig gratis e-postkredit klickar du på Konfigurera bredvid det konto du vill använda. Markera sedan den kontokredit du vill använda (inklusive typ, storlek och region), välj den domän eller produkt som du vill koppla till det här e-postkontot och klicka slutligen på Konfigurera. Gå nu tillbaka till listan E-post och klicka på Starta bredvid det konto du vill använda. (Du kan behöva uppdatera webbläsaren för att den nya e-postplanen ska visas i listan.)

 4. Klicka på Skapa längst upp i listan E-postadress. Fönstret Skapa konto visas, och den e-postplan du använder mest är redan markerad.
 5. Valfritt: Om du vill använda en annan e-postplan klickar du på Ändra plan under E-post. Välj en gratis e-postkredit i listan Plan på fliken E-post. Om du inte redan har gjort det markerar du den Region där du använder det här e-postkontot, väljer det domännamn du vill använda och klickar slutligen på OK.
 6. Skriv den e-postadress du vill skapa. Till exempel mittnamn@kulexempel.se.
 7. Ange och bekräfta ett lösenord för den nya e-postadressen.
 8. Läs och godkänn användarvillkoren.
 9. Om du skapar en grundläggande e-postadress och inte vill konfigurera fler alternativ klickar du på Skapa. I annat fall fortsätter du till nästa del, Konfigurera fler alternativ.

Konfigurera fler alternativ

Du kan också klicka på Visa fler alternativ om du vill konfigurera den här e-postadressen ytterligare.

OBS! Om du vill att de extra alternativen ska visas som standard nästa gång du skapar ett nytt konto klickar du på stiftikonen för att låta den här delen vara öppen. Om du klickar på stiftikonen igen tas den bort och delen med de extra alternativen är stängd som standard.

Så här konfigurerar du fler e-postalternativ

 1. På fliken E-post kan du välja följande:
  Plan
  Välj en annan e-postplan för den här e-postadressen.
  Kvot
  Ange mängden lagringsutrymme för e-postadressen.
  Skapa kontot som catch-all
  Välj det här alternativet om du vill använda den här adressen som catch-all-adress, d.v.s. en adress som tar emot alla meddelanden som skickas till felaktiga adresser för den här domänen.
  Skicka kopia till
  Ange fler e-postadresser till vilka du vill skicka kopior av meddelanden som adresserats till det här kontot.
  SMTP-vidarebefordringar per dag
  Välj antalet SMTP-vidarebefordringar för den här adressen.
  Du hittar mer information i Hantera ditt e-postkontos SMTP-reläer.
  Aktivera skräppostfilter
  Detta alternativ är markerat som standard och aktiverar skräppostfiltret.
  Du kan välja hur du vill hantera skräppost för den här adressen.
 2. Du kan också markera Aktivera automatiskt svar om du vill konfigurera ett automatiskt svar för alla meddelanden som skickas till den här adressen. Ange eller välj följande:
  Svarsfrekvens
  Markera En gång per avsändare om du bara vill skicka ett automatiskt svar till varje avsändare, oavsett hur många meddelanden de skickar.
  Markera En gång per meddelande om du vill skicka automatiska svar på alla meddelanden kontot tar emot.
  Svara från
  Markera detta för att skicka svar från din egen e-postadress eller markera Annan och ange en e-postadress.
  Svarsämne
  Om du vill visa det ursprungliga ämnet från meddelandetråden markerar du Autosvar [ursprungligt ämne].
  Om du vill ange ett eget ämne markerar du Annat och skriver ämnet.
  Starttid och sluttid
  Ange en varaktighet för det automatiska svaret.
  Meddelande
  Skriv ett meddelande att inkludera i det automatiska svaret.
  Till exempel Jag är ledig idag.
 3. Klicka på Skapa.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.