Workspace Email Hjälp

Server- och portinställningar för Workspace Email

Server- och portinställningar används för att konfigurera e-postklienter på mobila och stationära enheter. Du hittar dina server- och portinställningar i kontrollcentret för Workspace samt nedan.

Om du endast ser en inkommande POP3-server har ditt e-postabonnemang inte stöd för IMAP. Läs mer om skillnaden mellan IMAP och POP.

IMAP-server och portar

  • Inkommande server (IMAP):: imap.secureserver.net
  • SSL-port: 993

POP3-server och portar

  • Inkommande server (POP3):: pop.secureserver.net
  • SSL-port: 995

Utgående server och portar

  • Utgående server (SMTP): smtpout.secureserver.net
  • SSL-port: 465 eller 587

Relaterat steg

Mer information