Remove a blog from my site

This action can be used to remove your own blog from your site — or an external blog feed that you've been displaying.

Note: This action is not the same as deleting a blog post, which is explained in Delete a post from my blog

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Edit/Edit Site.
  3. Scroll to where the blog appears in your main window, click anywhere within that section and the blog panel opens.
    Click anywhere in blog section
  4. Click Delete Section at the very bottom of the panel, then click Delete in the confirmation window that appears. The blog is removed immediately.
    Click Delete Section
  5. Click Publish to push the changes to your site.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.