Publish or Edit Posts in WordPress

WordPress posts are the entries that display in reverse chronological order on your home page. In contrast to pages, posts usually have comment fields beneath them and are included in your site's RSS feed.

To publish a post

  1. Log in to your WordPress Dashboard.
  2. Select Posts > Add New.
  3. Enter a title for your post, and then enter what you want to say in the Text Editor.
  4. (Optional) Select or create a category in the Categories area. For more information on categories and tags, see WordPress.org.
  5. Click Publish.

To edit a post

  1. Log in to your WordPress Dashboard.
  2. Click Posts, and then click Edit below the post you want to work with.
  3. Edit the post.
  4. Click Update.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.