|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Outlook 2013: Konfigurera Workspace Email

Den här artikeln gäller bara för Workspace Email. Anvisningar för Office 365 E-post finns i Outlook: Konfigurera e-post

Du vill alltså konfigurera din e-post med Outlook. Inga problem! Vi bör få din e-post att fungera i Outlook 2013 om cirka fem minuter. Följande process fungerar för de flesta kunder, men ibland kan du behöva göra några småändringar beroende på var du bor och vilken/vilka Internetleverantör(er) du använder.

Om du följer stegen nedan och ändå inte kan skicka eller ta emot e-post finns ytterligare hjälp i Outlook 2010 och 2013: Felsökning av e-post.

INNAN DU SÄTTER IGÅNG: För att konfigurera Outlook med din e-post måste du känna till dina inställningar och portar för POP eller IMAP e-postserver. För att hitta dessa går du till Konfigurationscenter för e-post och skriver upp den information som visas under Inställningar för e-postserver.

Om du behöver mer information om hur du konfigurerar ett e-postkonto på internet, se Microsofts supportartikel här.

Använda Outlook 2013 i Windows

För att konfigurera ditt e-postkonto manuellt med Outlook 2013 i Windows, följer du dessa instruktioner.

Att konfigurera e-post med Outlook 2013 i Windows

 1. Öppna Microsoft Outlook 2013.
  • Om startguiden för Microsoft Outlook visas klickar du på Nästa i guiden och sedan på Nästa igen på sidan E-postkonton.
  • Om startguiden för Microsoft Outlook inte visas går du till fliken Arkiv i verktygsfältet för Outlook och klickar sedan på Lägg till konto.
 2. På sidan Lägg till konto klickar du på Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper och klickar sedan på Nästa.
 3. På sidan Välj tjänst, väljer du POP eller IMAP och klickar sedan på Nästa.
 4. I fältet Ditt namn, anger du det namn du vill visa mottagarna när du skickar e-post från det här kontot.
 5. Ange din e-postadress i fältet E-postadress.
 6. I avsnittet Serverinformation väljer du antingen IMAP eller POP3 för kontotyp.
 7. Använd följande inställningar för dina inkommande och utgående servrar, baserat på vilken kontotyp som valts:
  POP3
  Inkommande e-post-server pop.secureserver.net
  Utgående e-post-server (SMTP) smtpout.secureserver.net
  IMAP
  Inkommande e-post-server imap.secureserver.net
  Utgående e-post-server (SMTP) smtpout.secureserver.net
 8. I avsnittet Inloggningsinformation anger du din e-postadress i fältet Användarnamn.
 9. Ange ditt lösenord i Lösenord-fältet.
 10. Valfritt: Om du vill att Outlook ska komma ihåg ditt lösenord använder du kryssrutan för att markera alternativet Kom ihåg lösenord.
 11. Klicka på Fler inställningar längst ned på sidan.
 12. I dialogrutan Internetinställningar för e-post väljer du Min utgående server (SMTP) kräver autentisering på fliken Utgående server.
 13. På fliken Avancerat bör Outlook 2013 som standard visa följande för Port för inkommande server:
  POP3
  Port för inkommande server 110
  Port för utgående server 25 eller 80
  IMAP
  Port för inkommande server 143
  Port för utgående server 25 eller 80
 14. På sidan Lägg till nytt konto klickar du på Nästa.
 15. Outlook kommer att testa ditt konto. När du är klar klickar du på Stäng för att gå ur dialogrutan Testa kontoinställningar.
 16. Grattis-sidan klickar du på Avsluta.

Det är inte svårare än så. Om allt fungerar som det ska bör du nu kunna se e-postmeddelanden i din Outlook-inkorg. Om detta inte sker trycker du på F9 på din dator för att få meddelanden.

Använda konfigurationsverktyget för Outlook

Konfigurationsverktyget för Microsoft® Outlook® konfigurerar automatiskt ditt e-postkonto med Outlook. För att verktyget ska fungera måste din e-post upprätthållas av oss, du måste ha Outlook installerat på din dator, och du måste öppna Outlook minst en gång.

Att använda konfigurationsverktyget för Outlook

 1. Ladda ner Outlook Setup Tool, installera det och kör det sedan.

  Konfigurationsverktyget för Outlook är en körbar fil som du måste spara på datorn och sedan starta.

 2. Om tillämpbart, välj den e-postklient som du vill ställa in.
 3. Skriv in Ditt namn. Det här kommer visas i Från-fältet på dina e-postmeddelanden.
 4. Ange den e-postadress du vill använda med det här kontot.
 5. Ange ditt Lösenord.
 6. Om du vill komma åt din e-post i webbaserad e-post måste du bekräfta att alternativet Lämna en kopia av meddelanden på servern har markerats.
 7. Klicka på Ställ in konto.
 8. Klicka på OK.

Vissa internetleverantörer kanske inte accepterar grundinställningarna för Outlook-konfigurationsverktyget; du kan behöva att ändra dem manuellt; du kan behöva ändra dem manuellt. För mer information, se Felsöka problem med att ansluta till e-post i Outlook Express.

Konfigurationsverktyget för Outlook har stöd för följande:

E-postprogram

 • Outlook® Express 6
 • Windows® Mail
 • Outlook® 2003
 • Outlook® 2007
 • Outlook® 2010
 • Outlook® 2013

Operativsystem

 • Microsoft Windows® XP
 • Windows Vista® 32 bitar
 • Windows Vista® 64 bitar
 • Windows® 7

Om du inte får e-postmeddelanden eller inte kan skicka meddelanden, se Outlook 2010 och 2013: Felsökning av e-post. Oroa dig inte. Det finns lite olika saker som kan inträffa under konfigurationen. Vi kommer att hjälpa dig att undersöka och åtgärda dessa.


Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.