|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Outlook 2011 för Mac: Konfigurera e-post

Du kan alltid använda Workspace Webbmejl för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Men du kan också visa din e-post genom en e-postklient. Om du vill komma åt din e-post via Outlook® 2011 för Mac®, lägger du till ett konto med inställningarna nedan. Konfigurationen går inte till exakt på samma sätt i olika versioner, men inställningarna som anges här kan även användas för att konfigurera andra versioner av Outlook.

INNAN DU BÖRJAR: Om du vill konfigurera Outlook med din e-post måste du känna till dina inställningar för e-postserver och portar för POP eller IMAP. Du hittar dem genom att gå till E-postkonfigurationscentret och skriva ner uppgifterna som visas under Inställningar för e-postserver.

-->

Så här använder du Outlook 2011 för Mac med din e-post


 1. Klicka på Verktyg och klicka sedan på Konton.
 2. Klicka på E-postkonto .
 3. Ange hela din e-postadress i fältet E-postadress.
 4. Ange ditt e-postlösenord i fältet Lösenord.
 5. Ange hela din e-postadress i fältet Användarnamn.
 6. Välj servertyp och ange POP- eller IMAP-server för inkommande e-post. Det här är uppgifterna du skrev ner från Workspace Webbmejl.
 7. Ange en serverport för inkommande e-post.
                                                             
  IMAP
  Med SSL993
  Utan SSL143
                                                             
  POP
  Med SSL995
  Utan SSL110

  OBS! Klicka på Override default port (Åsidosätt standardport) om du vill ändra standardporten.

 8. Välj Use SSL to connect (Anslut med SSL) om du använder en port med SSL.
 9. Välj servertyp och ange din POP- eller IMAP-server för utgående e-post. Det här är uppgifterna du skrev ner från Workspace Webbmejl.
 10. Ange en serverport för utgående e-post:
                                                             
  SMTP
  Med SSL465
  Utan SSL25, 80, 3535

  OBS! Klicka på Override default port (Åsidosätt standardport) om du vill ändra standardporten.

 11. Välj Use SSL to connect (Anslut med SSL) om du använder en port med SSL.
 12. Klicka på Add Account (Lägg till konto).
 13. Klicka på More Options (Fler alternativ).
 14. Gå till menyn Authentication (Autentisering) och välj Use Incoming Server Info (Använd uppgifter om inkommande server).
 15. Klicka på OK.

OBS! Av välvilja gentemot våra kunder ger vi information om hur man använder vissa produkter från tredje part, men vi stödjer inte, och göra inga direkta rekommendationer om tredjepartsprodukter. Vi bär heller inte ansvaret för funktionen och kvaliteten på dessa produkter. Outlook är ett inregistrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Med ensamrätt.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.