Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Om kreditkortsinställningar för Intuit Payments i WooCommerce


Steg 3 i Konfigurera insticksprogrammet Intuit Payments för WooCommerce-serien.

Ta reda på mer om vilka kreditkortsinställningar som kan konfigureras för din butik. Betalningsmetoden med kreditkort kan aktiveras genom att gå till WooCommerce > Inställningar > Betalningar > Intuit Payments kreditkort.

Obligatoriskt: WooCommerce Intuit Payments är ett premiumtillägg till WooCommerce som ingår i WordPress värdtjänster för e-handel eller som separat köp.

Aktivera/Inaktivera

Tillåt kunderna att använda betalningsmetoden kreditkort i kassan.

Titel

Titel på betalningsmetod som kunderna kommer att se i kassan. Titeln visas också på sidan Beställning mottagen.

Beskrivning

Texten som visas under gatewayens titel vid betalningen. Begränsad HTML medges.

Kortverifiering (CSC)

Gör det möjligt för kunder att ange kortsäkerhetskoder i kassan.

Sparad kortverifiering

Gör det möjligt för kunder att ange kortsäkerhetskoder när de använder en sparad betalningsmetod i kassan.

Transaktionstyp

Styr hur transaktioner skickas till Intuit Payments.

 • Välj Debitera för att automatiskt hämta in betalningar. Det skickar alla transaktioner till betalning och försätter beställningen till statusen Bearbetas i WooCommerce.
 • Välj Auktorisering för att bara godkänna beställningens totalsumma när kunden går till kassan. Det ger beställningen statusen Pausad i WooCommerce.

Om Auktorisering väljs får du två ytterligare alternativ:

 • Debitera beställningar av varor som bara är virtuella: Aktivera det här för att automatiskt hämta in debiteringar för beställningar med produkter som bara är virtuella. Det här skickar translationer för alla virtuella produkter till betalning. För nedladdningsbara produkter ger det här omedelbar rätt till nedladdning.
 • Hämta in betalda beställningar: Aktivera det här för att automatiskt hämta in debiteringar när beställningar går till status Bearbetas eller Slutförd.

Obs!
• Om du använder typen Auktorisering utan Debitera beställningar av varor som bara är virtuella kommer alla betalningar att behöva hämtas in manuellt och registreras på din Intuit Payments-kontrollpanel, eller i beställningsfönstret i WooCommerce efter att transaktionen har skickats.

• Om du använder typen Auktorisering utan Debitera beställningar av varor som bara är virtuella kommer bara beställningarutan virtuella produkter att behöva hämtas in manuellt och registreras.

Logotyper för godkända kort

Avgör vilka kortlogotyper som visas i kassan. Den här inställningen ändrar inte vilka korttyper din Intuit Payment-gateway tar emot. Det är bara i visningssyfte, för att visa kunderna vilka kort du accepterar.

Tokenisering

Aktivera för att göra det möjligt för kunder att spara sina betalningsmetoder till kommande betalningar. Det här är obligatoriskt för Prenumerationer eller Förbeställningar. Kunder kommer att kunna hantera de sparade betalningsmetoderna på sidan Mitt konto på WooCommerce.

Tokenisering måste aktiveras på ditt Intuit-konto. Det kan tillkomma en Intuit-serviceavgift för att möjliggöra detta.

När det här är aktiverat kommer den sparade kreditkortsinformationen inte att lagras på din webbplats server. Den tokeniseras och lagras på Intuits servrar. Det här minskar din webbplats efterlevnadsbörda kopplat till PCI.

Detaljerade nekat-meddelanden

Aktivera för att visa detaljerade meddelanden för kunder när deras betalning nekas för att hjälpa dem att slutföra betalningen. Det här kan inbegripa meddelanden som CVV eller postnummer som inte stämmer överens. Om det är inaktiverat visas ett allmänt hållet felmeddelande istället.

Felsökningsläge

Aktivera när det uppstått fel vid bearbetning av transaktioner. Som bästa praxis föreslår vi att du inte aktiverar den här inställningen annat än om det är fel med insticksprogrammet.

 1. Välj Visa på kassa-sida för att logga API-begäranden direkt på kassa-sidan.
 2. Välj Spara till logg för att spara loggar till WooCommerce > Status > Loggar.
 3. Välj Båda för att spara loggar både på kassa-sidan och i WooCommerce-loggar.

Miljö

Det finns två miljöer att välja mellan: Sandbox och Produktion. De olika miljöerna kräver olika uppsättningar nycklar.
 • Välj vilken gatewaymiljö du vill använda till transaktioner.
 • Välj Sandbox för att använda testmiljön. Det aktiverar testläge så att du kan testa transaktioner i kassan. För den här miljön krävs Sandbox-nycklar.
 • Välj Produktion för att använda produktionsmiljön ihop med din live-webbplats. Hitta produktionsnycklarna genom att följa Skapa en Intuit-app.

Om du använder Sandbox-miljön kommer ditt Intuit Developer-konto, som skapades i steget Skapa en Intuit-app automatiskt att levereras med ett Sandbox-konto för testning.

Hitta Sandbox-nycklarna i Intuit-appen med de här stegen:

 1. Logga in på Intuit Developer-webbplatsen.
 2. Navigera till Kontrollpanelen och välj appen för din butik.
 3. Navigera till Development > Keys & OAuth. Klient-ID för din Sandbox och Klient-hemlighet kommer att finnas i modulen Keys.

Obs! Sandbox- och Production-nycklar är olika för Klient-ID och Klient-hemlighet. Se till att använda produktionsnycklar i Produktionsmiljön och Sandbox-nycklar i Sandbox-miljön.

Dela anslutningsinställningar

Aktivera när både kreditkorts- och eCheck-gateways används. Detta delar autentiseringsuppgifter mellan gateways för att förhindra de måste anges två gånger. Om du aktiverar den här inställningen från inställningssidan för kreditkort måste du ange autentiseringsuppgifter i eCheck-inställningar.

Klient-ID

Intuit Developer-appens klient-ID genererades när Intuit-appen skapades.

Klienthemlighet

Intuit Developer-appens klienthemlighetsnyckel genererades när Intuit-appen skapades.

Payments-konto

Klicka på Anslut till QuickBooks när Klient-ID, Klienthemlighet och Omdirigerings-URL är angivna och sparade. När anslutningen är klar ersätts knappen med Koppla från QuickBooks för att återansluta och koppla bort från QuickBooks.


Relaterade steg

Mer information