|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Om domännamn med ändelsen .eu

Toppdomännamnet .eu representerar Europeiska unionen. För företag med verksamhet i Europeiska unionen och personer som vill nå det växande antalet internetanvändare där är domännamn med ändelsen .eu en bra investering. Genom att registrera ett domännnamn med ändelsen .eu får du ett namn som lätt kan identifieras och en webbnärvaro som är lätt att hantera.

Vem kan registrera domännamn med ändelsen .eu?

Domännamn med ändelsen .eu kan bara registreras av personer och företag från länder i Europeiska unionen.

Vilket register kontrollerar domännamn med ändelsen .eu?

EURid är registret för domännamn med ändelsen .eu.

Hur länge kan jag registrera domännamn med ändelsen .eu?

Den kortaste registreringslängden för domännamn med ändelsen .eu är ett år och den längsta är tio år.

När förnyas domännamn med ändelsen .eu?

Ditt domännamn med ändelsen .eu upphör sista dagen i månaden då det registrerades. Om du till exempel registrerar ett domännamn med ändelsen i två år den 10 januari 2011 så upphör det att gälla den 31 januari 2013.

Förnyelsedatumet beror på om domännamnet förnyas automatiskt eller om du förnyar det manuellt.

Vi försöker automatiskt förnya det 10 dagar före utgångsdatumet för domännamnet. Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det fem dagar före utgångsdatumet för domännamnet. Om andra försöket misslyckas gör vi ett sista försök samma dag som domännamnet upphör.

Till exempel: Ditt .eu domännamn upphör den 31 januari. Om domännamnet inte förnyas automatiskt går det att förnya manuellt senast det datumet. För automatiska förnyelser försöker vi förnya domännamnet 21/1, 26/1 och 31/1.

På grund av skillnader i tidszon sker registeruppdateringarna av ditt .eu domännamn mycket tidigt på dagen. Om du väljer att förnya ditt domännamn manuellt rekommenderar vi att du gör det före utgångsdatumet.

Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt senast på utgångsdatumet kan du försöka återställa domänen och en avgift kan då tillkomma. Se Återställer domännamn som gått ut för anvisningar.

Kan jag sälja mina domännamn med ändelsen .eu?

Ja, men metoden för handel med domännamn med ändelsen .eu (uppdateringar av registrerarkontakter) är unik. EURid debiterar en överföringsavgift, före uppdateringen, oavsett om domännamnet ändrar konto.

Använd informationen nedan för att bearbeta överföringar med eller utan kontoändringar. Du kan även se Om domännamn med ändelsen .eu, Ändra kontaktinformation för domän och Flytta en domän till ett annat GoDaddy-konto..

Så överför du ett domännamn med ändelsen .eu utan att göra en kontoändring

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Välj domännamnen som du vill uppdatera.
 4. Gå till menyn Contacts (Kontakter) och markera Contact Information (Kontaktinformation).
 5. Uppdatera namnet på registreraren och klicka sedan på OK.
 6. När du har betalat avgiften skickar vi en e-postbekräftelse till registrerarkontaktens e-postadress.

Så överför du ett domännamn med ändelsen .eu efter en kontoändring

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Markera de domännamn du vill flytta.
 4. Under menyn Mer klickar du på Ändra domänägandeskap.
 5. Ange mottagarens e-postadress och inloggningsuppgifter.
 6. Vi skickar transaktions-ID och säkerhetskod till e-postadressen för kunden som erhåller domännamnet.
 7. Registreraren som erhåller domännamnet loggar in, klickar på Acceptera en kontoändring och anger koderna.
 8. Kunden som erhåller domännamnet betalar avgiften för ändring av registrerare.

Kan jag överföra domännamn med ändelsen .eu till mitt konto hos er?

Du kan överföra ett domännamn med ändelsen .eu till oss. Överföringsprocessen är emellertid unik för European Registry of Internet Domain Names (EURid).

OBSERVERA: På grund av registerbegränsningar kan vi inte lägga till ett år med kostnadsfri registrering till de domännamn med ändelsen .eu som du överför till oss.

När du köper en överföring av ett domännamn med ändelsen .eu av oss underrättar vi EURid beträffande din begäran och vi skickar överförings-ID:n till din registrerade e-postadress. Vi skickar även auktoriseringskoden till registrerarkontaktens e-postadress så som den visas i Whois-databasen. (Om du behöver uppdatera registrerarkontaktens e-postadress kontaktar du den nuvarande registratorn.)

Du måste godkänna överföringen i ditt konto hos oss inom 40 dagar, annars upphör begäran. Ju fortare du godkänner överföringen desto fortare slutförs den.

För att godkänna överföringen måste du ange överförings-ID:n (transaktions-ID:t och säkerhetskoden) samt auktoriseringskoden i domänhanteraren.

EURid debiterar en icke-återbetalbar överföringsavgift när överföringen har genomförts.

Så överför du ett domännamn med ändelsen .eu till oss.

 1. Se Förbereda överföring av domännamn till GoDaddy för viktig information om hur du köper och förbereder för överföringen av ditt domännamn med ändelsen .eu.

  OBSERVERA: När du köper ett domännamn med ändelsen .eu av oss skickar vi överförings-ID:n till den registrerade e-postadressensamt auktoriseringskoden till registrerarkontaktens e-postadress så som den visas i Whois-databasen.

 2. Logga in på Kontohanteraren.
 3. Under Mitt konto på vänster sida, klicka på Domänöverföringar.
 4. Vid det .eu domännamn du vill auktorisera, i kolumnen Status klickar du på Auktorisera.
 5. Klicka på Auktorisera överföring nu.
 6. I fältet Transaktions-ID och Säkerhetskod, ange överförings-ID:n i mailet vi skickade till din registrerade e-postadress och klicka sedan på Nästa.
 7. I fältet Auktoriseringskod, ange den auktoriseringskod som skickades till registrerarkontaktens e-postadress.

  OBSERVERA: För att se auktoriseringskoden, registrera dig på webbplatsen European Registry of Internet Domain Names och logga in.

 8. Markera Jag auktoriserar överföringen ... och klicka sedan på Slutför.
 9. Klicka på OK.

För mer information om överföringsprocessen i allmänhet, se:

Hur överför jag domännamn med ändelsen .eu från er till en annan registrator?

EURid debiterar en icke-återbetalbar avgift för att överföra domännamn med ändelsen .eu. Överföringsförfrågningar kan ta upp till 21 dagar att slutföra, beroende på överföringsmetod. Om överföringen misslyckas av något skäl måste du börja om och betala överföringsavgiften på nytt.

Kontakta den nya registratorn för att initiera överföringen och få mer detaljer om överföringsprocessen.

Kan jag lägga till sekretess och skydd för domännamn med ändelsen .eu?

Nej. Domains By Proxy® Privat registrering och Skyddad registrering är inte tillgängliga för domännamn med ändelsen .eu.

Kan jag bevaka mina domännamn med ändelsen .eu?

Nej. Vi har för närvarande inte stöd för bevakning av domännamn med ändelsen .eu.

Kan jag flytta domännamn med ändelsen .eu till ett annat konto hos er?

Ja. Läs Flytta en domän till ett annat GoDaddy-konto. om du vill ha mer information.

OBSERVERA: Om du uppdaterar registrerarens namn eller organisation när du flyttar ett domännamn från ett konto hos oss till ett annat konto debiterar EURid en överföringsavgift som det mottagande kontot måste betala när domännamnet accepteras.

Kan jag uppdatera kontaktinformationen för domännamn med ändelsen .eu?

Ja, men EURid debiterar en avgift för att uppdatera registrerarens namn eller organisation. En ändring av registrerare kallas för en överföring.

För mer information om hur du uppdaterar kontaktuppgifter, se Ändra kontaktinformation för domän.

Finns det namnserverkrav för mina domännamn med ändelsen .eu?

Nej. Du kan använda alla giltiga namnservrar med domännamn med ändelsen .eu.

Om du vill använda anpassade namnservrar för ditt domännamn med ändelsen .eu måste du emellertid använda en unik IP-adress för varje registrerat värdnamn. I domänhanteraren kan du ange både namnservrarna och deras IP-adresser i fönstret Ställ in namnservrar. Anvisningar finns i avsnittet Ställa in namnservrar för ett domännamn som är registrerat hos ossÄndra namnservrar för mina domäner.

Stöder ni DNSSEC för domännamn med ändelsen .eu?

Ja. Se

för information om hur du aktiverar DNSSEC för ditt domännamn med ändelsen .eu och
för information om de digitala signaturfälten (DS) som krävs. Du kan konfigurera högst fyra DS-poster för ditt domännamn med ändelsen .eu.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.