GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Olika typer av studsade meddelanden

Den här artikeln handlar om en äldre produkt som inte längre är tillgänglig för nya kunder.

Ett studsat meddelande (bounce) är ett e-postmeddelande som inte kunde levereras till en kontakt. Det finns olika skäl till att ett e-postmeddelande studsar från en viss adress. De olika typerna av leveransfel är: Permanent, Tillfälligt, Allmänt eller Försöker fortfarande. De olika typerna förklaras här:

Klicka på knappen mer statistik

Permanent leveransfel:

Detta är e-postadresser som är helt okända, inte längre är i bruk eller felaktiga. Dessa e-postmeddelanden kommer aldrig att levereras till mottagaren. Dessa kontakter ignoreras omedelbart när det uppstår ett permanent leveransfel. I de flesta fall handlar detta om gamla adresser som inte längre används (om du lägger märke till uppenbara stavfel som example@example.con [istället för .com] så kan du upphäva uteslutningen av kontakten och uppdatera e-postadressen.)

Tillfälligt leveransfel:

Det här är e-postkonton som ofta har fulla brevlådor, domänen är tillfälligt nere eller de kan för närvarande inte ta emot e-post. GoDaddy Email Marketing skickar upp till 5 framtida utskick till dessa brevlådor. Om en brevlåda har 5 avvisningar under en 30-dagarsperiod undertrycks kontakterna från dina aktiva prenumeranter.

Allmänt leveransfel:

Den vanligaste formen av allmänt leveransfel uppstår när det finns en brandvägg på mottagarens server. Denna brandvägg kan förhindra mottagande av e-postmeddelanden som inte kommer från det egna nätverket. Detta är vanligt när det gäller företag som inte godkänner e-postmeddelanden från okända källor. GoDaddy Email Marketing försöker skicka om alla meddelanden som studsar med ett allmänt leveransfel tills det är helt uppenbart att de inte kommer att levereras. När detta inträffar utesluts kontakten från dina aktiva prenumeranter.

Försöker fortfarande:

Detta anger att ett visst meddelande inte har kunnat levereras ännu, men att servern fortfarande försöker leverera det. Den här typen av leveransproblem löses oftast vid nästa försök.

Mer information