|  Start
Hjälp

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Olika typer av studsade meddelanden

Ett studsat meddelande (bounce) är ett e-postmeddelande som inte kunde levereras till en kontakt. Det finns olika skäl till att ett e-postmeddelande studsar från en viss adress. De olika typerna av leveransfel är: Permanent, Tillfälligt, Allmänt eller Försöker fortfarande. De olika typerna förklaras här:

Klicka på knappen mer statistik

Permanent leveransfel:

Detta är e-postadresser som är helt okända, inte längre är i bruk eller felaktiga. Dessa e-postmeddelanden kommer aldrig att levereras till mottagaren. Dessa kontakter ignoreras omedelbart när det uppstår ett permanent leveransfel. I de flesta fall handlar detta om gamla adresser som inte längre används (om du lägger märke till uppenbara stavfel som example@example.con [istället för .com] så kan du upphäva uteslutningen av kontakten och uppdatera e-postadressen.)

Tillfälligt leveransfel:

Detta är e-postkonton som har fulla inkorgar, en domän med ett tillfälligt fel eller som inte kan ta emot e-postmeddelanden för tillfället. GoDaddy Email Marketing skickar upp till ytterligare fyra utskick till dessa adresser. Om de fortsätter att studsa kommer kontakterna att uteslutas från dina aktiva prenumeranter.

Allmänt leveransfel:

Den vanligaste formen av allmänt leveransfel uppstår när det finns en brandvägg på mottagarens server. Denna brandvägg kan förhindra mottagande av e-postmeddelanden som inte kommer från det egna nätverket. Detta är vanligt när det gäller företag som inte godkänner e-postmeddelanden från okända källor. GoDaddy Email Marketing försöker skicka om alla meddelanden som studsar med ett allmänt leveransfel tills det är helt uppenbart att de inte kommer att levereras. När detta inträffar utesluts kontakten från dina aktiva prenumeranter.

Försöker fortfarande:

Detta anger att ett visst meddelande inte har kunnat levereras ännu, men att servern fortfarande försöker leverera det. Den här typen av leveransproblem löses oftast vid nästa försök.

Nästa steg

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.