|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Lokalisera dina databasanslutningssträngar

Databasdrivna applikationer, t.ex. WordPress, använder anslutningssträngar för att ansluta till värdkontots databas.

Lokalisera dina databasanslutningssträngar

  1. Logga in på Kontohanteraren.
  2. Klicka på Webbhotell.

Klicka på ett av följande alternativ, baserat på vilken typ av webbhotell du har. Du kan se detta genom andra ordet i ditt webbhotells beskrivning under ditt kontos domännamn, t.ex.. Deluxe Web korrelerar med Web/Classic (Hosting Control Panel).

Webb/Klassisk (Hosting Control Panel)

  1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
  2. I avsnittet Databaser i Hosting Control Panel, klicka på ikonen MySQL eller SQL Server.
  3. I listan över databaser, klicka på Åtgärder bredvid önskad databas och klicka sedan på Detaljer.
  4. Klicka på Kodexempel.

Linux (cPanel)

Eftersom cPanel lagrar dina databaser lokalt, använd localhost som databasens värdnamn.

För andra uppgifter som kan användas i dina databasanslutningssträngar, se Visa databasdetaljer med delade värdtjänstkonton.

Windows (Plesk)

Klicka på Databaser.

Du kan ansluta till databasen via IP-adressen i kolumnen Databasserver.

Ta inte med porten efter IP-adressen för dina MySQL-databaser. Om din databasserver exempelvis är 1.1.1.1:3306, använd 1.1.1.1 som värdnamn för databasen.

Om du behöver inloggningsuppgifter för databasen, gå till fliken Användare. Om du behöver hantera databasanvändarnas inloggningsuppgifter, se

För mer information, se

.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.