|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Lägg till ett e-postkonto manuellt i Outlook 2016 (Windows)

Lär dig att konfigurera dina kontoinställningar för Workspace Email i Outlook 2016 (Windows), om verktyget för automatisk detektering inte skulle fungera. (Konfigurera din e-post med hjälp av automatisk detektering.)

 1. Gå till sidan för kontots POP- och IMAP-inställningar och bekräfta eller uppdatera inställningarna:
  Fält Vad man ska ange...
  Lösenord Lösenord för Workspace Email-adress
  Användarnamn Workspace Email-adress
  Typ Välj POP eller IMAP
  Inkommande server Ange pop.secureserver.net eller imap.secureserver.net
  Utgående server Ange smtpout.secureserver.net
 2. Klicka på Fler inställningar.
  Klicka på fler inställningar
 3. Klicka på Utgående server.
 4. Välj Min utgående server (SMTP) kräver autentisering.
  Välj autentiseringsmetod
 5. Klicka på Avancerat.
  Klicka på avancerat
 6. Ange serverinställningarna för inkommande server (IMAP) och utgående server (SMTP) under Serverportnummer:
  Fält Vad man ska ange... Krypteringstyp
  Inkommande server (POP) 995 SSL
  Inkommande server (IMAP) 993 SSL
  Utgående server (SMTP) 465, 587 SSL
 7. Klicka på OK.
  Klicka på ok för att ange server- och portuppgifter
 8. Klicka på Nästa för att slutföra konfigureringen av e-post. På nästa sida visas gröna bockmarkeringar allt eftersom konfigureringsprocessen genomförs.
 9. Skicka ett e-postmeddelande till dig själv från din webbmejl för att testa om allt fungerar som det ska. När du fått det svarar du via Outlook för att testa inställningarna för utgående server.

  Obs! Om Outlook 2016 fortfarande inte kan verifiera din kontoinformation kontaktar du kundsupporten.

Mer information

Obs! Som en service till våra kunder tillhandahåller vi information om hur vissa produkter från andra företag fungerar, men vi rekommenderar inte och tillhandahåller ingen support för dessa produkter. Vi tar inte heller något ansvar för produkternas funktion eller tillförlitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.