Workspace Email Hjälp

Kontrollera och hantera mina MX-poster

Du måste ha rätt MX-poster för att ta emot e-post. Gå till kontrollcenter för arbetsytor för att kontrollera dina MX-poster. Om de är felaktiga får du rätt inställningar för ditt POP- eller IMAP-e-postkonto av oss.

  1. Logga in på kontrollcenter för arbetsytor. Använd ditt användarnamn och lösenord för GoDaddy (Workspace Email-adressen och -lösenordet kommer inte att fungera här).
  2. Välj Verktyg och därefter Serverinställningar.
    Verktygsmenyn öppnad med valet av Serverinställningar nedan
  3. Fönstret MX-poster kommer att öppnas och visa om de stämmer.
    MX-poster visar att MX-poster stämmer

Obs! Det kan ta upp till 48 timmar för ändringar av din domäns MX-post att slutföras.

Mer information