|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Konfigurera konton för vidarebefordran i kontrollcentret för arbetsytor

Du kan ställa in e-postadresser som endast har till syfte att vidarebefordra meddelanden till andra inkorgar. Inga meddelanden lagras på vidarebefordringsadressen, allt skickas direkt till måladressen.

Att konfigurera en adress för vidarebefordran av e-post

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Workspace Email.
 3. Om du använder en gratis kredit går du till GRATIS VIDAREBEFORDRAN AV E-POST och klickar på Konfigurera. Fyll i fälten på skärmen och klicka sedan på Konfigurera.
 4. Klicka på Hantera bredvid det konto du vill använda.
 5. Klicka på Skapa vidarebefordran.
 6. Fyll i fälten på skärmen och klicka sedan på Skapa:
  Fält Vad ska man göra...
  Vidarebefordra denna e-postadress: Skriv den e-postadress du vill skapa.
  Till dessa e-postadresser: Skriv de e-postadresser du vill att meddelanden som skickas till e-postadressen som du skapar ska vidarebefordras till.
  Plan Välj den plan för vidarebefordran som du vill använda.
  Catchall Välj detta alternativ om du vill att denna adress ska ta emot e-post som skickas till adresser med ditt domännamn som inte finns.
  Aktivera autosvar Välj detta alternativ om du vill skicka ett automatiskt svar till alla som skickar e-post till denna adress.

När du har konfigurerat adressen för vidarebefordran måste du se till att lämpliga MX-poster är associerade med domännamnet.

Att hitta dina MX-poster

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Workspace Email.
 3. Klicka på Hantera bredvid det konto du vill använda.
 4. Gå till fliken Domäner och klicka sedan på Serveradresser.
 5. Notera korrekta inställningar för dina MX-poster.

Om ditt domännamn är registrerat någon annanstans uppger du de här MX-posterna till din leverantör av värdtjänster för att använda din e-post. Det kan ta upp till 48 timmar innan ändringarna träder i kraft för domänen.

Att uppdatera dina MX-poster

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Hantera.
 3. Klicka på det domännamn som du vill uppdatera.
 4. Gå till fliken DNS-zonfil.
 5. I avsnittet MX (Mail Exchanger) klickar du på den MX-post du vill redigera och sedan på Redigera post
 6. Redigera något av följande fält:
  • Prioritet — Välj vilken prioritet du vill tilldela e-postservern.
  • Värd — Ange domännamnet eller underdomänen för MX-posten. Skriv till exempel @ för att mappa posten direkt till ditt domännamn eller ange ditt domännamns underdomän, såsom www eller ftp.
  • Pekar mot — Ange e-postserverns adress, som exempelvis smtp.secureserver.net.
  • TTL — Välj hur länge servern ska cacha information.
 7. Klicka på Spara och klicka sedan på Spara ändringar.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.