|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Konfigurera ett konto för vidarebefordran i kontrollcentret för e-post

Du kan konfigurera e-postadresser i syftet att vidarebefordra alla meddelanden till en annan postlåda. Du kanske exempelvis vill att adressen support@coolexample.com ska vidarebefordra meddelanden till you@coolexample.com för att se till att inga meddelanden kommer bort. När du köper konton för vidarebefordran av e-post kan du konfigurera och hantera dem i kontrollcentret för e-post.

Att konfigurera en adress för vidarebefordran av e-post

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på E-post.
 3. Om du använder en gratis kredit klickar du på Konfigurera bredvid det konto du vill använda. Välj kredittyp och det domännamn du vill använda och klicka sedan på Konfigurera.
 4. Klicka på Starta bredvid det konto som du vill använda.
 5. Om ett alternativ att lägga till adresser eller visa alla e-postabonnemang visas, klickar du på Visa alla för att visa alla dina e-postabonnemang.
 6. På vänster sida klickar du på Planer för vidarebefordran för att använda en plan för vidarebefordran som du redan har konfigurerat eller klickar du på Oanvänd vidarebefordran under mappen Oanvända planer för att använda en ny plan.
 7. Klicka på Lägg till bredvid det e-postkonto du vill använda för vidarebefordran.
 8. På fliken Inställningar utför du följande och klickar sedan på OK:
  • Vidarebefordringsadress — Ange namnet på din e-postadress.
  • @ — Välj det domännamn som du vill använda.
  • Vidarebefordra e-post till — Ange den e-postadress du vill få dina meddelanden vidarebefordrade till.

  Observera:Du kan ange flera adresser. (Gränsen är 255 tecken för det här fältet.)

 9. För att göra postlådan till ett catch-all-konto väljer du Ja. Ett catch-all-konto tar emot alla meddelanden som skickas till icke-befintliga e-postadresser på din domän, som exempelvis unknown@mydomain.com.
 10. Klicka på OK.
 11. Observera: För att konfigurera flera adresser för vidarebefordran av e-post går du till fliken Flera.

När du har konfigurerat adressen för vidarebefordran måste du se till att lämpliga MX-poster är associerade med domännamnet.

Att hitta dina MX-poster

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på E-post.
 3. Klicka på Starta bredvid valfritt e-postkonto.
 4. Gå till fliken Domäner och klicka sedan på Serveradresser.
 5. Notera korrekta inställningar för dina MX-poster.

Om ditt domännamn är registrerat någon annanstans uppger du de här MX-posterna till din leverantör av värdtjänster för att använda din e-post. Det kan ta upp till 48 timmar innan ändringarna träder i kraft för domänen.

Att uppdatera dina MX-poster

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Klicka på det domännamn som du vill uppdatera.
 4. Gå till fliken DNS-zonfil.
 5. I avsnittet MX (Mail Exchanger) klickar du på den MX-post du vill redigera och sedan på Redigera post
 6. Redigera något av följande fält:
  • Prioritet — Välj vilken prioritet du vill tilldela e-postservern.
  • Värd — Ange domännamnet eller underdomänen för MX-posten. Skriv till exempel @ för att mappa posten direkt till ditt domännamn eller ange ditt domännamns underdomän, som exempelvis www eller ftp.
  • Pekar mot — Ange e-postserverns adress, som exempelvis smtp.secureserver.net.
  • TTL — Välj hur länge servern ska cacha information.
 7. Klicka på Spara och klicka sedan på Spara ändringar.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.