|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Konfigurera ditt e-postkonto i kontrollcentret för e-post

Om du har köpt ett e-postabonnemang eller har befintliga gratis e-postkrediter, kan du konfigurera egna e-postadresser genom att använda ditt domännamn.

Efter att konfigurationsprocessen är klar bör ditt nya e-postkonto vara klart att använda inom 90 minuter. Du kan logga in på email.secureserver.net.

OBS: För att ställa in flera e-postadresser samtidigt för samma domännamn, se

. Om du använder Workspace Control Center, var god se Skapa e-postadresser i kontrollcentret för arbetsytor.

Att öppna ett e-postkonto

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på E-post.
 3. Om du använder en gratis kredit klickar du på Konfigurera bredvid det konto du vill använda. Välj kredittyp och det domännamn du vill använda och klicka sedan på Konfigurera.
 4. Klicka på Starta bredvid det konto som du vill använda.
 5. Om ett alternativ att lägga till adresser eller visa alla e-postabonnemang visas, klickar du på Visa alla för att visa alla dina e-postabonnemang.
 6. Klicka på Lägg till på den kontotyp som du vill använda. Create Mailbox-fönstret visas då.
 7. Inställningar-fliken, ange eller välj följande för din nya e-postadress:
  E-postadress
  Ange första delen, eller prefixet, på din nya e-postadress och välj antingen ett domän registrerat eller upprätthållet av oss från rullisten eller ange ett domännamn som är registrerat någon annanstans.

  OBS: Prefixet kan inte börja med en punkt, vara tomt, eller innehålla mellanslag. Det får bara innehålla bokstäver, siffror, punkter, understreck, bindestreck, och tecknen plus, lika med, eller fyrkant (hash). Du kan inte använda catchall som prefix.

  Ställa in lösenord
  Ditt lösenord i Workspace Webmail för den här adressen.
  Bekräfta lösenörd
  Bekräftar lösenordet.
  Utrymme för den här inkorgen
  Mängden utrymme för den här e-postadressen.
  (Tillvalsbart) Gör den här inkorgen till en catchall
  När e-post skickas till domänet för en adress som inte existerar, så skickas det automatiskt vidare till den här adressen.
 8. Klicka på OK för att slutföra konfigurationen av e-postadressen.

För mer information om avancerade inställningar, se


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.