|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat på Apache (CentOS)

När din certifikatbegäran har godkänts kan du hämta ditt SSL-certifikat och mellanliggande certifikat från SSL-programmet. För mer information, se Hämta ditt SSL-certifikat. Båda dessa filer måste vara installerade på din webbserver.

De här anvisningarna gäller inte Ubuntu-servrar med Apache.

Du kan också hämta paketet med mellancertifikat från -arkivet.

Så här installerar du SSL och mellanliggande certifikat

 1. Kopiera din SSL-certifikatfil och certifikatpaketfilen till din Apache-server. Du bör redan ha en nyckelfil på servern från tillfället då du skapade din certifikatbegäran.
 2. Leta upp följande direktiv antingen i filen httpd.conf eller i filen ssl.conf (vilka filer du använder beror på hur du konfigurerat Apache). Om en eller flera av dem har kommenterats bort tar du bort tecknet # från början av raden. Ange värdena för dessa direktiv till den absoluta sökvägen och filnamnet på den relevanta filen, baserat på den version av Apache du använder:
  Apache version < 2.4.8
  Direktiv Sökväg att ange
  SSLCertificateFile Sökväg till certifikatfil
  SSLCertificateKeyFile Sökväg till nyckelfil
  SSLCertificateChainFile Sökväg till mellanliggande paket
  Apache version 2.4.8+
  Direktiv Sökväg att ange
  SSLCertificateFile Sökväg till certifikatfil
  SSLCertificateKeyFile Sökväg till nyckelfil
  SSLCACertificatePath Sökväg till mellanliggande paket
 3. Spara konfigurationsfilen och starta om Apache.

Så här startar du om din webbserver

Proceduren för att starta om Apache beror mycket på din OS-plattform. På Unix-liknande plattformar (Linux, Solaris, HP-UX osv.) kör du vanligtvis ett skript för att avsluta och starta om httpd-demonen. På Windows avslutar och startar du vanligtvis om Apache-tjänsten i konsolen för tjänsteadministration. Läs mer i OS-leverantörens dokumentation eller i Apache-dokumentationen.

Ditt SSL-certifikat har installerats. Om du har problem kan du få information i

som hjälper dig diagnostisera problemen.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.