|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat i Microsoft IIS 7

När du har begärt certifikatet i vårt onlineprogram och det är redo att installeras, måste du ladda ned de filer som vi skickar.

När du laddar ned filerna installerar du det mellanliggande certifikatet på din Microsoft® IIS 7-server. Du kan också ladda ned mellanliggande certifikat från arkiv.

För att installera det primära SSL-certifikatet måste du sedan slutföra din väntande begäran och binda certifikatet till din webbplats.

För att installera ett mellanliggande certifikat i Microsoft IIS 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kör....
 2. Skriv in mmc och klicka sedan på OK. Microsoft Management-konsolen kommer då att öppnas.
 3. I konsol 1-fönstret klickar du på Fil-menyn och väljer sedan Lägg till/ta bort snap-in.
 4. I fönstret Lägg till och ta bort Snap-in väljer du Certifikat och klickar på Lägg till.
 5. I fönstret certifikat-snap-in väljer du Datorkonto och klickar sedan på Nästa.
 6. På skärmen Välj dator väljer du Lokal dator och klickar sedan på Slutför.
 7. På skärmen Lägg till och ta bort Snap-in klickar du på OK.
 8. I konsol1-fönstret klickar du på + för att expandera mappen.
 9. Högerklicka på Mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 10. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 11. Klicka på Bläddra för att hitta filen för det mellanliggande certifikatet.
 12. I fönstret Öppna ändrar du filändelsefiltret till PKCS #7-certifikat (*.spc;*.p7b), väljer filen *_iis_intermediates.p7b och klickar sedan på Öppna.

  Installera inte ditt Leaf-certifikat i denna sektion. Om du gör det kommer ditt certifikat att tas bort från listan och du måste ominstallera det för att åtgärda felet.

 13. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 14. Välj Placera alla certifikat i följande butik och klicka på Bläddra.
 15. I fönstret Välj certifikatbutik, välj Mellanliggande certifikatutfärdare och klicka på OK.
 16. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 17. Klicka på Slutför.
 18. Klicka på OK.
 19. Stäng ned Konsol 1-fönstret och klicka på Nej för att ta bort konsolinställningarna.

För att installera ett SSL-certifikat i Microsoft IIS 7

 1. Klicka på Start, för musen över Administrativa verktyg och klicka sedan på Internettjänsthanterare.
 2. Välj din server i hanteraren för Internet Information Services (IIS).
 3. Scrolla längst ned på sidan och dubbelklicka på Servercertifikat.
 4. Från panelen Åtgärder till höger klickar du på Slutför certifikatbegäran.
 5. För att hitta din certifikatfil, klicka på ....
 6. I fönstret Öppna väljer du *.* som filändelse, väljer ditt certifikat (det kan vara sparat i formatet .txt, .cer eller .crt), och klickar sedan på Öppna.
 7. På skärmen Slutför certifikatbegäran fyller du i ett namn för certifikatfilen och klickar sedan på OK.
 8. För Wildcard SSL-certifikat måste du se till att ditt "Friendly Name" matchar ditt allmänna namn (t.ex. *.coolexample.com).

 9. I hanteraren för Internet Information Services (IIS) väljer du namnet på den server där du har installerat ditt certifikat.
 10. Klicka på + bredvid Webbplatser och välj den sida som du vill skydda med ett SSL-certifikat.
 11. Under Åtgärder till höger klickar du på Bindningar....
 12. Klicka på Lägg till....
 13. I fönstret Lägg till webbplatsbindning:
  • För Typ, välj https.
  • För IP-adress, väljer du Ej tilldelade eller webbplatsen IP-adress.
  • För port skriver du in 443.
  • För SSL-certifikat, välj det SSL-certifikat som du nyss installerade och klicka på OK.
 14. Stäng fönstret Webbplatsbindning.
 15. Stäng fönstret med hanteraren för Internet Information Services (IIS). Installationen av ditt SSL-certifikat är nu färdig.

Gå till din webbplats på https://www.coolexample.com (byt ut coolexample.com mot ditt domännamn) för att verifiera installationen. Om det uppstår problem kan du gå till

för att diagnostisera vad som är fel.

Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.