|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat i Microsoft Exchange Server 2007

När din SSL-begäran har granskats och ditt certifikat har utfärdats, ska du ladda ned och installera alla filer du får. Du måste installera alla filerna på din Microsoft® Exchange Server 2007 innan installationen kan slutföras. Mer information finns i Ladda ned dina SSL-certifikatfiler.

Innan du börjar måste du se till att du är inloggad som administratör på din server.

Om du vill kunna köra flera tjänster säkert, t.ex. SMTP, POP, IMAP, UM och IIS, måste du använda ett certifikat för flera domäner (UCC-certifikat).

Det finns två processer involverade i installationen av dina certifikat:

 1. Installera vårt mellancertifkat på din server
 2. Installera ditt signerade SSL-certifikat på din server

Så installerar du vårt mellancertifikat

 1. Klicka på Kör...Start-menyn.
 2. Skriv mmc och klicka på OK. Fönstret Microsoft Management Console (Konsol) öppnas.
 3. Gå till menyn Arkiv och klicka på Lägg till/ta bort snapin-modul....
 4. Välj Certifikat och klicka sedan på Lägg till.
 5. Välj Datorkonto och klicka på Nästa.
 6. Välj Lokal dator och klicka på Slutför.
 7. Klicka på OK för att stänga Lägg till/ta bort snapin-modul.
 8. Expandera certifikatmappen i fönstret Konsol .
 9. Högerklicka på Mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 10. Klicka på Nästa i fönstret Guide för certifikatimport.
 11. Klicka på Bläddra för att hitta certifikatfilen.
 12. Byt filtilläggsfiltret längst ned till höger till PKCS #7-certifikat (*.spc;*.p7b).
 13. Välj din certifikatfil och klicka på Öppna.
 14. Klicka på Nästa.
 15. Välj Placera alla certifikat i följande arkiv.
 16. Klicka på Bläddra, välj Mellanliggande certifikatutfärdare och klicka på Nästa.
 17. Klicka på Slutför.

Så installerar du ditt signerade SSL-certifikat

 1. Gå till Start-menyn, välj Microsoft Exchange Server 2007 och klicka sedan på Exchange Management Shell.
 2. Skriv följande i prompten för att importera certifikatet:
  Import-ExchangeCertificate -Path C:\CertificateFile.crt

  Byt ut CertificateFile.crt mot ditt certifikats fullständiga sökväg och filnamn.

  Om det här kommandot inte leder till att certifikatets tumavtryck kopieras måste du kopiera det manuellt så att det kan användas i nästa steg.

 3. Aktivera certifikatet genom att skriva in följande:
  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint klistra_in_tumavtrycket_här -Services "SMTP, IMAP, IIS"

  Klistra in tumavtrycket istället för klistra_in_tumavtrycket_här. Ange vilka tjänster som täcks av certifikatet inom citattecken. SMTP, POP, IMAP, UM och IIS är giltiga tjänstidentifierare. Aktivera inte tjänster som inte används.

 4. Stäng fönstret Exchange Management Shell.

Ditt SSL-certifikat har installerats. Om du har problem kan du få information i Testa din SSL-konfiguration som hjälper dig diagnostisera problemen.

Mer information finns i Microsoft Technet-artikeln Importera och aktivera certifikat.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.