Install WordPress

Your hosting account has a built-in tool to install WordPress to any domain that you have added to your hosting.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. At the top of your cPanel menu, click Applications.
  6. In the Apps for Content Management section, click the icon for WordPress.
  7. Click Install This Application.
  8. Complete or change any fields, and then click Install.

Once the install is complete, you can log in to WordPress using the domain you chose during setup.

More info

Page Builder

After installing WordPress, you will see a WordPress Setup Wizard the first time you log in.

WordPress setup wizard
  • If you want to use WordPress Page Builder for your website, click Continue.
  • If you would rather use the normal WordPress experience without any addons, click No Thanks.

See our article about first-time WordPress setup for more information.

Next Steps


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.